null

Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej Fot. BBiZK

5 grudnia w RSM Ursus przy ul. Gen. Sosnkowskiego 11 o godz. 17:30 odbyła się debata społeczna dot. bezpieczeństwa w Ursusie.

Debatę zorganizowała Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus – Pan Wiesław Krzemień oraz Pan Kazimierz Sternik, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Pan Jacek Mąka, Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. insp. Renata Skotnicka, Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej - Pan Arkadiusz Fatyga, Zastępca Naczelnika III Oddziału Trenowego Straży Miejskiej – Pan Jerzy Andruchów, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus – Pan nadkom. Waldemar Przydatek, dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Ursus oraz przedstawiciele Grup Osiedlowych uczestniczący w programie Bezpieczne Osiedle.

Debata stanowiła okazję do podsumowania efektów współpracy służb i mieszkańców Ursusa dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie zgłoszeń członków grup osiedlowych oraz informacji pochodzących od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dyslokowane są patrole ponadnormatywne Policji.

Kierownik Delegatury BBiZK Ursus podsumował roczną działalność grup osiedlowych oraz przedstawił statystyki dotyczące różnych rodzajów przestępstw i wykroczeń w odniesieniu do poszczególnych osiedli Dzielnicy Ursus wraz z analizą zdarzeń w stosunku do lat ubiegłych. Przedstawił też działania Delegatury w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

W dalszej części spotkania przedstawiciele służb przedstawili statystki dotyczące przestępstw oraz wykroczeń, z których wynika, że Ursus w porównaniu do pozostałych dzielnic (Ochota i Włochy) będących w obszarze działań Komendy Rejonowej Policji Warszawa III oraz III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, wypada bardzo pozytywnie.

W kolejnej części debaty przedstawiciele grup osiedlowych mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków oraz opisywania problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa, z którymi mają do czynienia na swoich osiedlach. Wśród podnoszonych tematów znalazły się m.in.:brak miejsc parkingowych, problemy natury technicznej dotyczące odbioru odpadów komunalnych, zwiększenie zapotrzebowania na patrole służb ponadnormatywnych Policji w piątki i soboty ze względu na  nasilające się w te dni negatywne zjawiska i aspołeczne zachowania.

Zastępca Burmistrza - Pan Wiesław Krzemień zachęcił do dalszego zgłaszania tematów wymagających uporządkowania. Zasugerował również, aby część problemów starać się rozwiązać poprzez zgłaszanie pomysłów/projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz żeby głosować w celu realizacji wybranego projektu.

Oprócz zgłaszanych uwag oraz problemów padły również słowa podziękowania za dotychczasowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa (wybudowanie ronda, doświetlenie ulic oraz przystanków autobusowych).

Obecny na spotkaniu Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Pan Jacek Mąka w ramach podsumowania debaty potwierdził dobry dialog pomiędzy mieszkańcami, służbami oraz władzami dzielnicy. Pokreślił również rolę wsparcia finansowego miasta mającego na celu utrzymanie dodatkowych patroli ponadnormatywnych.

Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej Fot. BBiZK