null

Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie. Fot. BBiZK
Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie. Fot. BBiZK

Jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię? Jak poruszać się, gdy nie ma chodnika? W lewo czy w prawo - w którą stronę w pierwszej kolejności należy spojrzeć przechodząc przez przejście dla pieszych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 376 w Rembertowie.

W dniu 11 września 2018 roku pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z dzielnicową z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów oraz Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Rembertów uczestniczyli w spotkaniu z uczniami klasy pierwszej.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to idealny czas na spotkania i rozmowy o bezpieczeństwie. Dzieci po wakacjach nadal mają rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego, dlatego głównym celem spotkania było przypomnienie im prawidłowych zasad i nawyków korzystania z dróg. W tym celu z inicjatywy delegatury BBiZK, przeprowadzono m.in. praktyczne ćwiczenia prawidłowego korzystania z przejścia dla pieszych, znajdującego się w pobliżu szkoły. Pierwszoklasiści zapoznali się z zagrożeniami związanymi z poruszaniem się w drodze do i ze szkoły (pieszo, jak również w aucie). Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek korzystania z elementów odblaskowych lub kamizelek, co zapewnia odpowiednią widoczność na drodze.

Kolejnym istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu oraz umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi. Uczniowie wykazali się doskonałą wiedzą i znajomością nie tylko numerów alarmowych, ale również zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W nagrodę na zakończenie spotkania otrzymali kamizelki odblaskowe oraz plany lekcji, ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. 

Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie. Fot. BBiZK
Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie. Fot. BBiZK
Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie. Fot. BBiZK
Bezpieczna droga do szkoły w Rembertowie. Fot. BBiZK