null

Bezpieczna Wola dla seniora

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Seniorzy siedzą na krzesłach przy stolikach i słuchają policjanta, który omawia zagrożenia na drodze. W tle prezentacja na monitorze.

W dniu 7 września 2021 r. pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola wraz z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zorganizowali spotkanie z mieszkańcami w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” przy ul. Nowolipie 25B.

Celem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym zaakcentowaniem prawa pieszego w ruchu drogowym. Policjant zwrócił uwagę na zmiany w przepisach, które uwzględniają pierwszeństwo pieszego przed pojazdami na przejściu dla pieszych oraz pieszych zbliżających się do przejścia. Przepisy mówią o bezwzględnym zakazie używania w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, które może rozpraszać uwagę pieszego. Prowadzący uczulił również słuchaczy o zachowaniu szczególnej uwagi przy przechodzeniu przez torowiska tramwajowe.

Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ruchem drogowym. Okazało się, że seniorzy nie tylko obawiają się przechodzenia przez przejścia dla pieszych, ale również przez ścieżki rowerowe. Na wyraźną prośbę uczestników spotkania, policjant wyjaśnił również zasady poruszania się rowerzystów i pieszych po ścieżkach rowerowych.

Podczas spotkania zwrócono uwagę seniorów na zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z przestępcami, którzy próbują wyłudzić pieniądze od osób starszych. Omówiono metodę działania przestępców na „wnuczka”, „policjanta”. Prowadzący spotkanie prosili o zgłaszanie wszystkich sytuacji budzących niepokój, dzwoniąc pod numery alarmowe lub konsultowanie ich z osobami bliskimi.

W celu utrwalenia nabytej wiedzy uczestnicy otrzymali ulotki i zakładki do książek związane z kampanią informacyjną „Babciu, to nie Twój wnuczek…” oraz odblaski dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Seniorzy siedzą na krzesłach przy stolikach i słuchają policjanta, który omawia zagrożenia na drodze. W tle prezentacja na monitorze.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Seniorzy siedzą na krzesłach przy stolikach i słuchają policjanta, który omawia zagrożenia na drodze. W tle prezentacja na monitorze. Po lewej stronie stoi kierownik delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola.
Na stole ułożone materiały informacyjne dla seniorów: płócienne worko-plecaki z charakterystycznym zarysem warszawskich budynków, opaski odblaskowe oraz mini apteczki.
Seniorzy siedzą na krzesłach przy stolikach i słuchają policjanta, który omawia zagrożenia na drodze. W tle prezentacja na monitorze. Po lewej stronie stoi kierownik delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola.
Przedstawicielka Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola przekazuje siedzącej na krześle seniorce materiały informacyjne.