null

Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z wnętrza garażu strażackiego na stojący tyłem wóz strażacki, na pierwszym planie grupa dzieci i strażak trzymający wąż strażacki, z lewej strony drugi strażak, z prawej wychowawczyni.
Spotkanie dzieci ze służbami w JRG 16 w Ursusie. Fot. BBiZK

9 czerwca odbyła się ostania przed wakacjami wizyta z cyklu czwartkowych spotkań dzieci ze służbami w JRG 16 w Ursusie przy ul. Rynkowej.

Podczas spotkań strażacy, policjantki, strażnik miejski oraz przedstawiciele Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach realizacji programu „Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy” omawiali różne rodzaje zagrożeń, uczniom z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej.

Tym razem wraz ze służbami zasady bezpieczeństwa przedstawiał również policyjny Borsuk. Policjantki i strażnik miejski zapoznali dzieci z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnie niebezpiecznych w najbliższym otoczeniu. Dzieci mogły obejrzeć również wyposażenie wozu strażackiego. Każde z dzieci mogło wejść do środka i poczuć się jak prawdziwy strażak.

Zadaniem programu jest m.in.:

  • zapoznanie dzieci z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w domu, szkole i na ulicy oraz zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej;
  • nauka ważnych numerów alarmowych oraz numerów telefonów do rodziców;
  • przekazywanie wiedzy i kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i rowerzystów,
  • wskazywanie dzieciom prawidłowych postaw w kontaktach z osobą nieznajomą,
  • przygotowanie dzieci na wypadek ataku agresywnego psa,
  • poznanie różnic w umundurowaniu służb.

Na zakończenie Kierownik Delegatury BBiZK w Dzielnicy Ursus wręczył dzieciom książeczki „Kapitan Wyderka", dzięki którym dzieci będą mogły utrwalić sobie zasady bezpieczeństwa na wodą omawiane podczas spotkania.

Dwa wozy strażackie, pomiędzy nimi grupa dzieci (zbliżenie) oraz dwóch strażaków: jeden w czarnym ubraniu - wskazuje na drugiego w kombinezonie strażackim i hełmie.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Przed budynkiem z czerwonym napisem STRAŻ POŻARNA stoją dwa wozy strażackie, pomiędzy nimi grupa dzieci.
Przed budynkiem strażnicy: na pierwszym planie dzieci, na drugim planie drabiniasty wóz strażacki.
Dzieci siedzące we wnętrzu wozu strażackiego, na pierwszym planie strażak w czarnej koszulce z napisem: Centralna Szkoła Straży Pożarnej i wizerunkiem strażaka.
Przed budynkiem JRG drabiniasty wóz strażacki, na pierwszym planie strażak przedstawiający dzieciom ekwipunek strażacki.
W świetlicy JRG dzieci siedzą na krzesłach, zgłaszają się do odpowiedzi podnosząc palce w górę, przed nimi strażnik miejski, policjantka oraz Borsuk.
W świetlicy JRG dzieci siedzą na krzesłach, przed nimi kolejno: Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawia dzieciom książkę opracowaną przez Biuro, obok strażnik miejski, dwie policjantki wraz z postacią Borsuka.