null

Bezpieczne osiedle

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Baner programu Bezpieczne osiedle.

„Bezpieczne osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, a ponadto:

 • uaktywnienia służb w zakresie podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń
  na terenie osiedli mieszkaniowych (w szczególności czynów zabronionych, w społecznej ocenie uznanych
  za najbardziej uciążliwe),
 • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i władz lokalnych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń oraz pomoc w określeniu własnych możliwości przeciwdziałania,
 • dostarczania informacji o sposobach i metodach zapobiegania wykroczeniom,
 • współpraca i wspólne działanie Rad Osiedli, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta właściwej dla rejonu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Skład Grup Osiedlowych:

 • Policjant dzielnicowy – właściwy dla Komendy Rejonowej Policji,
 • Strażnik miejski - właściwy inspektor ds. rejonu,
 • Przedstawiciel właściwej Rady Osiedla,
 • Przedstawiciel właściwej Delegatury BBiZK.

Zadania Grup Osiedlowych:

 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych
  z kwestiami bezpieczeństwa,
 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
 • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ponadto działalność grup ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

W ramach powyższego programu w latach 2007 – 2020, odbyło się 22 155 spotkań z mieszkańcami Warszawy oraz wizji lokalnych w terenie. Zrealizowano 47 479 spraw.

W 2020 r. w ramach programu „Bezpieczne osiedle” funkcjonowało 129 Grup Osiedlowych, w ramach których przeprowadzono 270 spotkań oraz 366 wizji lokalnych. Zrealizowano 1380 spraw.

W galerii przedstawiono przykładowe efekty działań.

Dzielnica Targówek - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Zobacz galerię (18 zdjęć)
Dzielnica Targówek - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Mokotów - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Mokotów - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Praga-Południe - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Praga-Południe - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Białołęka - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Białołęka - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Bielany - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Bielany - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Wawer - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Wawer - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Żoliborz - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Żoliborz - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji

Załączniki: