null

Bezpieczne osiedle

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Baner programu Bezpieczne osiedle.

Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, często z różnymi instytucjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo.

„Bezpieczne osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, a ponadto:

 • uaktywnienia służb w zakresie podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń
  na terenie osiedli mieszkaniowych (w szczególności czynów zabronionych, w społecznej ocenie uznanych
  za najbardziej uciążliwe),
 • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i władz lokalnych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń oraz pomoc w określeniu własnych możliwości przeciwdziałania,
 • dostarczania informacji o sposobach i metodach zapobiegania wykroczeniom,
 • współpraca i wspólne działanie Rad Osiedli, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta właściwej dla rejonu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Skład Grup Osiedlowych:

 • Policjant dzielnicowy – właściwy dla Komendy Rejonowej Policji,
 • Strażnik miejski - właściwy inspektor ds. rejonu,
 • Przedstawiciel właściwej Rady Osiedla,
 • Przedstawiciel właściwej Delegatury BBiZK.

Zadania Grup Osiedlowych:

 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych
  z kwestiami bezpieczeństwa,
 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
 • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ponadto działalność grup ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

W ramach powyższego programu w latach 2007 – 2021, odbyło się 22 821 spotkań z mieszkańcami Warszawy oraz wizji lokalnych w terenie. Zrealizowano 48 729 spraw.

W 2021 r. w ramach programu „Bezpieczne osiedle” funkcjonowało 129 Grup Osiedlowych, w ramach których przeprowadzono 214 spotkań oraz 452 wizje lokalne. Zrealizowano 1249 spraw.

W galerii przedstawiono przykładowe efekty działań.

Dzielnica Targówek - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Zobacz galerię (18 zdjęć)
Dzielnica Targówek - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Mokotów - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Mokotów - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Wola - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Praga-Południe - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Praga-Południe - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Białołęka - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Białołęka - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Bielany - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Bielany - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Wawer - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Wawer - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji
Dzielnica Żoliborz - "Bezpieczne osiedle" - stan przed interwencją
Dzielnica Żoliborz - "Bezpieczne osiedle" - stan po interwencji

Załączniki: