null

Bezpieczne wakacje na wodzie - ćwiczenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Ćwiczenia w Porcie Praskim. Fot. R. Motyl

W dniu 20 czerwca 2022 roku odbyły się ćwiczenia pn. „Bezpieczne wakacje na wodzie”, których tematem była akcja ratownicza, związana z tonięciem osób na skutek wywrotki łodzi.

Przeprowadzone ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, miały na celu sprawdzenie procedur postępowania i współdziałania w przypadku wystąpienia wypadku tonięcia osób na skutek wywrotki łodzi. W ćwiczeniach udział wzięli policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy oraz Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głównym celem ćwiczenia, była prezentacja różnych i możliwych do zastosowania technik, także urządzeń i sposobów działania podczas wystąpienia wypadku tonięcia osób na skutek wywrotki łodzi we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi skierowanymi do działań bezpośrednich.

Ćwiczenie przeprowadzono w warunkach porównywalnych do rzeczywistych, co pozwoliło na realne zaprezentowanie niebezpieczeństw i zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się interweniujące służby w sytuacji zdarzenia.

Według scenariusza, na jezioro wypłynęła łódź żaglowa z dwoma osobami na pokładzie, z których tylko jedna miała na sobie kamizelkę asekuracyjną. Na skutek załamania pogody, silnego powiewu wiatru, łódź wywróciła się, a znajdujące się na niej osoby wpadły do wody. Przypadkowy świadek zdarzenia, znajdujący się na brzegu, niezwłocznie powiadomił telefonicznie dyżurnego Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Na miejsce przybyły służby: Straż Pożarna i Policja. Łódź policyjna podjęła na pokład jedną osobę, która utrzymywała się na wodzie mając na sobie kamizelkę asekuracyjną. Druga osoba zanurzyła się pod powierzchnię wody. Strażacy z JRG nr 1 (specjalizacja ratownictwo wodno-nurkowe) rozpoczęli akcję ratunkową z wykorzystaniem łodzi oraz płetwonurków. Na brzegu strażacy z Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 oraz WOPR zorganizowali poszkodowanym pomoc medyczną. Jedna osoba była wychłodzona i została przetransportowana łodzią WOPR do punktu medycznego. U drugiej osoby poszkodowanej, podjętej przez płetwonurków, ratownicy stwierdzili brak funkcji życiowych – ta osoba była reanimowana na brzegu (resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO) i po przywróceniu jej funkcji życiowych i zapewnieniu komfortu termicznego, również została przetransportowana do punktu medycznego, gdzie została jej udzielona dalsza pomoc medyczna.

Po zakończeniu ćwiczenia przeprowadzono lekcję edukacyjną dla dzieci szkół podstawowych, prezentując treści z zakresu bezpieczeństwa nad wodą z pokazem filmów pn. „Bezpieczeństwo nad wodą” oraz prezentacją sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego. Uczniom towarzyszył pies ratownik wodny. Za aktywny udział w części edukacyjnej, dzieci otrzymały książeczki pn. „Kapitan Wyderka”, ulotki i odblaski.

Obserwatorami ćwiczeń byli:

  • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy – Pan Piotr Mazurek;
  • Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Michał Domaradzki;
  • Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Jarosław Misztal;
  • Komendant Komisariatu Rzecznego Policji – Pan Marek Gago;
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy – Pan st. bryg. Artur Rudzik.

Ćwiczenia były przykładem wzorowej współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w naszym mieście.

Odprawa służb przez rozpoczęciem ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Zobacz galerię (33 zdjęć)
Odprawa służb przed rozpoczęciem ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Przedstawiciele służb oraz Urzędu m.st. Warszawy
Ćwiczenia pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie". W tle budynki oraz obserwatorzy.
Przedstawiciele WOPR
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Obserwatorzy ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie'
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie'
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Akcja ratunkowa podczas ćwiczeń pn. "Bezpieczne wakacje na wodzie”
Lekcja edukacyjna dla dzieci szkół podstawowych
Lekcja edukacyjna dla dzieci szkół podstawowych
Opaski odblaskowe na rękach uczniów
Pokaz sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego oraz udzielania pierwszej pomocy
Pokaz sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego oraz udzielania pierwszej pomocy
Pokaz sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego oraz udzielania pierwszej pomocy
Pokaz sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego oraz udzielania pierwszej pomocy