null

Bezpieczne wakacje na wodzie - ćwiczenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ćwiczenia w Porcie Praskim. Fot. R. Motyl

W dniu 20 czerwca 2022 roku odbyły się ćwiczenia pn. „Bezpieczne wakacje na wodzie”, których tematem była akcja ratownicza, związana z tonięciem osób na skutek wywrotki łodzi.

Przeprowadzone ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, miały na celu sprawdzenie procedur postępowania i współdziałania w przypadku wystąpienia wypadku tonięcia osób na skutek wywrotki łodzi. W ćwiczeniach udział wzięli policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy oraz Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głównym celem ćwiczenia, była prezentacja różnych i możliwych do zastosowania technik, także urządzeń i sposobów działania podczas wystąpienia wypadku tonięcia osób na skutek wywrotki łodzi we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi skierowanymi do działań bezpośrednich.

Ćwiczenie przeprowadzono w warunkach porównywalnych do rzeczywistych, co pozwoliło na realne zaprezentowanie niebezpieczeństw i zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się interweniujące służby w sytuacji zdarzenia.

Według scenariusza, na jezioro wypłynęła łódź żaglowa z dwoma osobami na pokładzie, z których tylko jedna miała na sobie kamizelkę asekuracyjną. Na skutek załamania pogody, silnego powiewu wiatru, łódź wywróciła się, a znajdujące się na niej osoby wpadły do wody. Przypadkowy świadek zdarzenia, znajdujący się na brzegu, niezwłocznie powiadomił telefonicznie dyżurnego Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Na miejsce przybyły służby: Straż Pożarna i Policja. Łódź policyjna podjęła na pokład jedną osobę, która utrzymywała się na wodzie mając na sobie kamizelkę asekuracyjną. Druga osoba zanurzyła się pod powierzchnię wody. Strażacy z JRG nr 1 (specjalizacja ratownictwo wodno-nurkowe) rozpoczęli akcję ratunkową z wykorzystaniem łodzi oraz płetwonurków. Na brzegu strażacy z Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 oraz WOPR zorganizowali poszkodowanym pomoc medyczną. Jedna osoba była wychłodzona i została przetransportowana łodzią WOPR do punktu medycznego. U drugiej osoby poszkodowanej, podjętej przez płetwonurków, ratownicy stwierdzili brak funkcji życiowych – ta osoba była reanimowana na brzegu (resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO) i po przywróceniu jej funkcji życiowych i zapewnieniu komfortu termicznego, również została przetransportowana do punktu medycznego, gdzie została jej udzielona dalsza pomoc medyczna.

Po zakończeniu ćwiczenia przeprowadzono lekcję edukacyjną dla dzieci szkół podstawowych, prezentując treści z zakresu bezpieczeństwa nad wodą z pokazem filmów pn. „Bezpieczeństwo nad wodą” oraz prezentacją sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego. Uczniom towarzyszył pies ratownik wodny. Za aktywny udział w części edukacyjnej, dzieci otrzymały książeczki pn. „Kapitan Wyderka”, ulotki i odblaski.

Obserwatorami ćwiczeń byli:

  • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy – Pan Piotr Mazurek;
  • Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Michał Domaradzki;
  • Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Jarosław Misztal;
  • Komendant Komisariatu Rzecznego Policji – Pan Marek Gago;
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy – Pan st. bryg. Artur Rudzik.

Ćwiczenia były przykładem wzorowej współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w naszym mieście.

Zobacz galerię (33 zdjęć)