null

Bezpieczne wakacje przedszkolaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Strażak prezentuje grupie dzieci maskę pełnotwarzową.
Dzieci na wakacyjnych zajęciach o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK

W dniach 5 i 6 lipca br. Delegatura BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała zajęcia edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci, spędzających swój wakacyjny czas w dyżurujących Przedszkolach: nr 173 przy ul. Szymanowskiego 5a oraz nr 185 przy ul. Wołomińskiej 56 w Warszawie. W spotkaniach z dziećmi uczestniczyli, oprócz pracowników tutejszej Delegatury, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 KM PSP m.st. Warszawy.

Pierwsza część wszystkich spotkań dotyczyła bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci zostały zapoznane z pracą strażaka, z jego umundurowaniem i wyposażeniem. Strażacy opowiadali o swojej pracy prezentując poszczególne narzędzia oraz urządzenia, wykorzystywane podczas działań ratowniczych.  Ogromną atrakcją zajęć był pokaz sprzętu ratowniczego. Przedszkolaki mogły wszystkiego dotknąć i przekonać się, jak ciężki jest sprzęt prawdziwego strażaka. Podczas spotkań z dziećmi prowadzący przypomnieli dzieciom najważniejsze zasady właściwych postaw i zachowań w kontekście zagrożeń pożarowych oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Dzieci brały czynny udział w zajęciach – zadawały wiele pytań, odpowiadały na pytania prowadzących oraz brały udział w konkursach, m.in. na przeciąganie węża strażackiego.

Druga część spotkań, prowadzona przez pracownika Delegatury BBiZK, dotyczyła ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy. Dzieci nauczyły się między innymi:

  • jak zachować się na miejscu zdarzenia,
  • prawidłowo wezwać pomoc,
  • co podać w zgłoszeniu dyspozytorowi numeru alarmowego 112,
  • jak ocenić przytomność człowieka,
  • jak ocenić, czy poszkodowany oddycha,
  • co można zrobić, kiedy osoba jest nieprzytomna, oddychająca i bez urazów.

Podczas zajęć dzieci poznały sposób ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej, która nie wymaga dużo siły i z którą nawet przedszkolak da sobie radę pomagając osobie dorosłej.

Zajęcia odbyły się z podziałem na grupy i były dopasowane zarówno formą, jak i tematyką do wieku dzieci.

Za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach przedszkolaki były wynagradzane upominkami - odblaskami, które jak powszechnie wiadomo stanowią bardzo ważny element w poprawie widoczności na drodze. Upominki ufundowało Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Strażak prezentuje dzieciom sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczych.
Zobacz galerię (15 zdjęć)
Strażak prezentuje grupie dzieci gaśnicę oraz uczy, jak jej używać.
Dzieci przymierzają hełm strażacki.
Pracownik Delegatury BBiZK prowadzi z grupą dzieci zajęcia o bezpieczeństwie.
Pracownik Delegatury BBiZK prezentuje sposób udrożnienia dróg oddechowych osobie nieprzytomnej, pozorantką jest dziewczynka z grupy starszaków.
Strażak prezentuje dzieciom sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczych.
Strażak prezentuje grupie dzieci swoje umundurowanie.
Grupa dzieci leję wodę z węża strażackiego
Przedszkolak przymierza strażacką maskę pełnotwarzową.
Grupa dzieci leję wodę z węża strażackiego.
Dziewczynka prezentuje przed grupą dzieci hełm strażacki z maską pełnotwarzową.
Chłopczyk z pomocą strażaka przymierzają się do rozwinięcia 20 metrowego węża strażackiego.
Grupa dzieci siłuje się ze strażakiem przeciągając z nim węża strażackiego.
Pracownik Delegatury BBiZK prowadzi zajęcia z udzielania I pomocy z grupą dzieci
Grupa dzieci ćwiczy układanie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej