null

Bezpiecznie do szkoły

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpiecznie do szkoły. Fot. BBiZK
Bezpiecznie do szkoły. Fot. BBiZK

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dbając o bezpieczeństwo naszych milusińskich, przypominamy o kilku podstawowych zasadach korzystania z dróg przez pieszych.

Rozmawiajmy z dziećmi i przypominajmy im podstawowe zasady korzystania z dróg. Warto to zrobić szczególnie, gdy po raz pierwszy idą do szkoły. Wtedy wybierzmy się wspólnie na spacer drogą, którą będą codziennie pokonywać do i ze szkoły, zwracając uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne.

Pamiętajmy, że:

  • pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza,
  • przechodząc przez jezdnię lub torowisko, pamiętajmy aby zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z oznakowanych przejść dla pieszych,
  • idąc po poboczu lub jezdni pieszy obowiązany jest iść lewą stroną drogi, jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

Należy również przypomnieć, że zabrania się:

  • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
  • przebiegania przez jezdnię,
  • chodzenia po torowisku,
  • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub pół zapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Odprowadzając dziecko do szkoły powinniśmy pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę do szkoły.

Bezpiecznie do szkoły. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Bezpiecznie do szkoły. Fot. BBiZK