null

Bezpieczniej na Nowym Świecie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatkowe patrole policji i Straży Miejskiej oraz intensywny monitoring Nowego Światu i okolic – to reakcja służb na incydenty w tym rejonie miasta. – Zapobieganie takim przypadkom to nasz priorytet – mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Michał Domaradzki.

W ostatnim czasie służby interweniowały podczas kilku incydentów i ataków agresji na Nowym Świecie. Szybka interwencja była możliwa m.in. dzięki czujności pracowników obsługujących miejski monitoring. W zdarzeniach tych brały udział osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Przedstawiciele władz miasta, policji i innych służb właśnie kwestii bezpieczeństwa na Trakcie Królewskim poświęcili spotkanie w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poprowadził je dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Michał Domaradzki, a udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele policji, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu i burmistrz dzielnicy Śródmieście, Aleksander Ferens.

- Trakt Królewski, a szczególnie Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, to serce i wizytówka stolicy. Zależy nam, by rejon ten był jak najbardziej bezpieczny i dostępny dla wszystkich naszych mieszkańców i gości. Dlatego wszelkie problemy z bezpieczeństwem chcemy zdusić w zarodku – mówi Michał Domaradzki, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

- Ostatnie incydenty były niepokojące. Stąd nasza współpraca ze służbami porządkowymi - obejmiemy szczególnym nadzorem miejsca chętnie odwiedzane przez warszawiaków i turystów – dodaje Aleksander Ferens, burmistrz dzielnicy Śródmieście.

Dodatkowe patrole i inne działania

By poprawić poziom bezpieczeństwa w rejonie Nowego Światu, podjęto kilka decyzji. W obszarze tym pojawi się więcej patroli policyjnych i Straży Miejskiej – funkcjonariusze będą umundurowani tak, by byli jak najlepiej widoczni w poszczególnych porach dnia. Pracownicy obsługujący monitoring miejski poświęcą rejonowi Nowego Światu szczególną uwagę.

Zostaną też przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Przedstawiciele służ zarekomendowali też rozważenie rozbudowy sieci kamer monitoringu miejskiego.

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Śródmieście zacieśni współpracę z przedsiębiorcami i przedstawicielami służb, by na bieżąco weryfikować i dokumentować problemy.

- Poprzez te działania będziemy dążyć do poprawy poczucia bezpieczeństwa, by przestrzeń ta stała się dostępna dla każdego mieszkańca Warszawy – zapewnia Michał Domaradzki.