null

Bezpieczny mecz pod okiem Sztabu Zabezpieczenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy

W trakcie towarzyskiego meczu Polski i Portugalii powołano Sztab Zabezpieczenia m.st. Warszawy, który pracował w nowoczesnym obiekcie Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy przy ulicy Młynarskiej 43/45. Podczas spotkania przećwiczono procedury, które będą stosowane podczas turnieju finałowego UEFA EURO 2012™.

W skład Sztabu wchodzili m.in.: przedstawiciele władz miasta i województwa, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Sekretariatu ds. EURO 2012, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Biura Drogownictwa i Komunikacji, Zarządu Dróg Miejskich, Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, Pionu Przewozów ZTM, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Infrastruktury, Centrum Komunikacji Społecznej oraz przedstawiciel Komendy Głównej Policji i Spółki PL. 2012.

Zadaniem Sztabu Zabezpieczenia była koordynacja działań i współpracy służb oraz jednostek miejskich zaangażowanych w obsługę tej wielkiej imprezy masowej.

Pracą sztabu kierowała dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor, która wysoko oceniła stopień przygotowania do imprezy, kooperację służb, bieżącą wymianę informacji w zakresie dojazdów, wyłączeń ruchu oraz zmian w komunikacji miejskiej, a także działania służb porządkowych - Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Dzięki systemowi monitoringu miejskiego, który w lutym został rozszerzony o 11 kamer usytuowanych na Stadionie Narodowym, możliwe było stałe nadzorowanie obiektu, dróg dojścia i rozchodzenia się kibiców. Wykorzystując liczne kamery miejskiego monitoringu analizowano sytuację na okolicznych przystankach autobusowych i tramwajowych oraz ulicach. Zestawiono również bezpośrednie światłowodowe połączenia Centrum Bezpieczeństwa ze stanowiskami kierowania służb miejskich.

Sztab Zabezpieczenia m.st. Warszawy zakończył działania z chwilą opuszczenia przez kibiców okolic stadionu.