null

Bezpieczny senior na Bemowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczny senior na Bemowie. Fot. BBiZK
Bezpieczny senior na Bemowie. Fot. BBiZK

Na zaproszenie Domu Emeryta Wojskowego na Bemowie w dniu 18 czerwca br. Delegatura BBiZK w Dzielnicy Bemowo zorganizowała pogadankę na temat „Senior na drodze – bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym”. Prezentacji dokonał przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Spotkanie było kontynuacją działań zaplanowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Delegaturę BBiZK w Dzielnicy Bemowo w ramach realizacji programu „Bezpieczny Senior na Bemowie”. Głównym tematem spotkania było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego w wieku senioralnym, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych.

 Prezentacja zawierała dane statystyczne pokazujące m.in. liczby wypadków drogowych na terenie Warszawy, w których uczestniczą osoby starsze, najczęstsze przyczyny i skutki wypadków, a także filmy promujące różnego rodzaju akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnie pieszych - osób starszych. Okazuje się, że seniorzy to nie tylko ofiary niebezpiecznych zdarzeń drogowych, ale często sprawcy wypadków. Wśród najczęstszych przyczyn to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię i inne. Ograniczone zdolności ruchów, zmniejszona szybkość reakcji na wydarzenia na drodze, pogarszający się wzrok, słuch to często objawy towarzyszące osobom starszym, które mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli wyjątkową okazję wypróbować alkogogle, które służą do demonstracji nieprawidłowego działania zmysłów człowieka, podczas poruszania się po spożyciu alkoholu. Główne  problemy nietrzeźwego kierowcy lub rowerzysty to obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie. Takie nieprawidłowe obrazy, negatywne zachowania można było sprawdzić i zweryfikować używając alkogogli (na szczęście to tylko zabawa, która nie sprowadza na nikogo zagrożenia).

 

Dla wszystkich uczestników spotkania Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy ufundowało upominki gadżety promujące bezpieczne zachowania na drodze i w życiu codziennym.

 

 

Bezpieczny senior na Bemowie. Fot. BBiZK