null

Bezpieczny Senior na drodze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Bezpieczny Senior na drodze
BBiZK. Bezpieczny Senior na drodze

W Ursusie odbyła się kolejna edycja akcji edukacyjnej pn. „Bezpieczny Senior na drodze”.

W dniu 12 kwietnia w Ośrodku Kultury „Arsus” podczas spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku został wygłoszony wykład dla seniorów przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, podczas którego zostały omówione przepisy ruchu drogowego dotyczącego rowerzystów oraz pieszych. Zostały też zaprezentowane statystyki dotyczące wypadków na drogach z udziałem osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem statystyki dotyczącej wypadków śmiertelnych na przejściach dla pieszych. Jako główną przyczynę przedstawiono brak znajomości przepisów dotyczących korzystania z przejść dla pieszych.

PRZYPOMINAMY:

Pieszy, przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Pieszy znajdujący się NA PRZEJŚCIU ma pierwszeństwo przed pojazdem.

ZABRANIA SIĘ wchodzenia na jezdnię:

-    bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych (gwałtowne wejście na przejście pod nadjeżdżający samochód może być potraktowane jako wtargnięcie na jezdnię),

-    spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

W sobotę 14 kwietnia odbyła się druga część akcji edukacyjnej, podczas której seniorzy mogli wziąć udział w konkursie w dwóch kategoriach: ROWERZYSTA i PIESZY. Dla uczestników Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnił liczne nagrody.

Ze względu na fakt, iż była to kolejna edycja spotkań, seniorzy przygotowali się wyjątkowo starannie do konkursu i zdaniem przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego osiągnęli bardzo dobre wyniki przy rozwiązywaniu okolicznościowego testu. Dla tych, którzy przyszli z wnukami do lat 6 organizatorzy przygotowali nagrody dodatkowe.

Tegorocznej imprezie sprzyjała pogoda, wspaniałe nagrody, obecność policjantów i egzaminatora WORD. Jedynie skromna grupa seniorów gotowych do sprawdzenia posiadanej wiedzy z zakresu kodeksu ruchu drogowego sprawiła organizatorom pewien niedosyt.

Stąd apel: Seniorzy! - bez Waszego udziału nie poprawimy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.  

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.

Bezpieczny Senior na drodze. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Bezpieczny Senior na drodze. Fot. BBiZK
Bezpieczny Senior na drodze. Fot. BBiZK
Bezpieczny Senior na drodze. Fot. BBiZK
Bezpieczny Senior na drodze. Fot. BBiZK
Bezpieczny Senior na drodze. Fot. BBiZK
Bezpieczny Senior na drodze. Fot. BBiZK