null

Bezpieczny senior na Targówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sala kinowa. Policjantka omawia seniorom przypadki kradzieży „na wnuczka”.
Bezpieczny senior na Targówku. Fot BBiZK

W dniu 14 marca br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek wraz z policjantką z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI odwiedzili seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11.

Głównym tematem spotkania była promocja kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Policjant? Wnuczek? A może oszust?”.

Przedstawiciel Delegatury oraz funkcjonariuszka Policji omówili metody stosowane przez przestępców - „na wnuczka” i „na policjanta”. Przedstawili schematy działania przestępców oraz udzielili wskazówek na wypadek spotkania się z taką sytuacją. Uczestnikom spotkania została zalecona ostrożność przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym swoich danych osobowych i dokumentów, które mogą zostać wykorzystane m.in. w celu wzięcia kredytu.

Na koniec spotkania pracownicy Delegatury wręczyli uczestnikom ulotki i zakładki do książek ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Sala kinowa. Kierownik Delegatury BBiZK oraz policjantka omawiają seniorom metody oszustw. W tle rzutnik z prezentacją.