null

Bezpieczny senior na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Funkcjonariusz Policji prowadzi wykład o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
Bezpieczny senior na Pradze-Północ. Fot. BBiZK

W dniu 25 listopada br., w Pałacyku Ksawerego Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z seniorami z Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o tematyce bezpieczeństwa. Organizatorem była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Pierwsza część spotkania dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia przeprowadził funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Przedstawił uczestnikom spotkania aktualnie obowiązujące przepisy ruchu drogowego (w kontekście seniora kierowcy, rowerzysty i pieszego) oraz omówił przyczyny wypadków. 

Według policyjnych statystyk, osoby 60+ są najczęściej poszkodowaną grupą wśród pieszych i są bardziej narażone na ryzyko utraty życia i zdrowia w wyniku wypadków (w 2020 roku ofiary śmiertelne w tej grupie osób stanowiły 22% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co oznacza, że prawie co czwarta osoba, która poniosła śmierć w wyniku wypadku drogowego była seniorem; wśród tych ofiar aż połowę stanowili piesi).

Z wiekiem w każdym z nas zachodzą psychofizjologiczne zmiany – pogarsza się wzrok i słuch, motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa, wydłuża czas reakcji i koncentracji. Dlatego osoby starsze powinny regularnie kontrolować swój stan zdrowia mając świadomość swoich ograniczeń, aby być bezpiecznymi użytkownikami ruchu drogowego – zarówno dla siebie jak i dla innych. Należy zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego a, w  stosunku do innych uczestników ruchu  zachować podwyższone środki ostrożności, w szczególności stosując zasadę ograniczonego zaufania. Pieszym sprawia trudność najczęściej oszacowanie bezpiecznej odległości samochodu i podjęcie decyzji o wejściu na przejście - nie mają pewności, czy kierujący pojazdem ich zauważy i „przepuści”. Samochód jadący z prędkością 50 km/h przejeżdża w ciągu sekundy prawie 14 metrów. Kierowca od momentu, kiedy dostrzeże pieszego potrzebuje minimum sekundy, żeby w ogóle nacisnąć pedał hamulca. Taki jest przeciętny czas reakcji kierującego i to zakładając, że nie jest on zamyślony lub zajęty innymi czynnościami, np. nie odwraca się do tyłu karcąc kłócące się dzieci. Co się dzieje z kierowcą w czasie tej jednej sekundy, kiedy dostrzeże pieszego? Oko wysyła informację do mózgu kierującego, następnie mózg przetwarza tę informację i wysyła sygnał do nogi. Ta zostaje przeniesiona dopiero z pedału gazu na hamulec. To znaczy, że pieszy, który widział samochód, jadący zgodnie z przepisami 50 km/h (w dzień w obszarze zabudowanym) w odległości 14 metrów od przejścia dla pieszych i podjął decyzję o wejściu na pasy (czternaście metrów wydaje się nam sporą odległością, warto więc odmierzyć ją sobie i wizualnie zapamiętać) zostanie potrącony przez samochód, który jeszcze znacząco nie zaczął wytracać prędkości. Wszyscy musimy mieć świadomość zagrożeń i pamiętać, że pomimo prawnego pierwszeństwa pieszych na przejściu należy oceniać sytuację patrząc także z perspektywy kierowcy samochodu.

Druga część spotkania poświęcona była tematyce oszustw wobec osób starszych, a poprowadził ją przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ. Prelegentka przypomniała mechanizmy tradycyjnych, powszechnie występujących technik manipulacji przestępców i stosowaną przez nich presję psychiczną podczas oszustw na tzw. ”wnuczka”, „policjanta” czy „urzędnika państwowego”. Jednak, wraz z postępem technologicznym ewoluują metody oszustw do wyłudzania już nie tylko pieniędzy, ale do kradzieży poufnych informacji (np. danych osobowych, danych logowania do konta bankowego czy danych karty kredytowej). Prowadząca przedstawiła i omówiła najnowsze i popularne metody cyberprzestępców do wyłudzania poufnych danych (tzw. „phishing”). Jest to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę (najczęściej przedstawiciela banku) lub instytucję, w celu wyłudzenia poufnych informacji, zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych działań. Kradzież wrażliwych informacji może odbyć się także podczas rozmowy telefonicznej (tzw. „vishing, voice phishing”), czy poprzez wiadomość SMS („smishing, SMS phishing”). Należy pamiętać, że banki nigdy nie wysyłają do klientów pytań/próśb o podanie poufnych danych lub haseł do logowania, nie proszą o podanie numeru karty, daty jej ważności czy trzycyfrowego numeru CVC/CVV widocznego na odwrocie karty. Nie otwierajmy więc wiadomości i dołączonych do nich załączników nieznanego pochodzenia, nie „klikajmy” w linki i nie pobierajmy żadnych aplikacji, jeśli nie znamy nadawcy wiadomości (banki nigdy nie wysyłają żadnych linków w mailach ani SMS-ach, nie wysyłają e-mailem informacji o blokadzie konta, nie proszą o weryfikację danych z karty na wysłanym do klienta adresie strony, nie proszą o zainstalowanie programu do otwierania wyciągów lub antywirusa na komórce). To mogą być tylko oszuści, którzy próbują zainfekować nasz sprzęt złośliwym oprogramowaniem. Zachowajmy czujność, nie dajmy się oszukać!

Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali opaski odblaskowe, zakupione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Odblaski poprawiają widoczność na drodze zwiększając ją nawet do 150 metrów. Przedstawicielka Delegatury omówiła potrzebę oraz zasady używania elementów odblaskowych.  Bezpieczeństwo osób starszych już od wielu lat jest jednym z priorytetów Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które podejmuje szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych kierowanych do seniorów.

Pracownik Delegatury BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ prowadzi prelekcję o problematyce oszustw wobec osób starszych