null

Bezpieczny senior w ruchu drogowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczny senior w ruchu drogowym. Fot. BBiZK
Bezpieczny senior w ruchu drogowym. Fot. BBiZK

W dniu 2 lutego b.r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała wykład dla seniorów o bezpieczeństwie na drodze.

Obecnych przywitał Zastępca Burmistrza Dzielnicy – Pan Zbigniew Cierpisz, wskazując jednocześnie na ważne aspekty bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, jak również unikania niebezpiecznych sytuacji w życiu codziennym.

Następnie Kierownik tut. Delegatury P. Jarosław Kowal przypomniał zebranym, po raz kolejny, o wciąż aktualnym zagrożeniu, jakim są oszuści wyłudzający pieniądze od osób starszych (metodami na tzw. „wnuczka”, czy „policjanta”). Ofiarami tych przestępstw padają głównie osoby starsze, tracąc często dorobek całego życia.  Wskazał, że zachowanie czujności i ostrożności w kontaktach z nieznajomymi podającymi się za członków rodziny oraz przedstawicieli różnych służb i instytucji to jedna ze skuteczniejszych metod walki z tym procederem.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, który przedstawił obecnym zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz omówił istotne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Osoby starsze, zgodnie z policyjnymi statystykami, zaliczają się do grupy największego ryzyka wśród pieszych na polskich drogach. Seniorzy, coraz częściej spędzają swój czas aktywnie korzystając z przyjemności jazdy na rowerze. Dlatego, też istotnie jest, podnoszenie ich świadomości w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. Prowadzący zaprezentował zgromadzonym film, ukazujący przykłady najczęstszych błędów uczestników ruchu drogowego oraz ich skutki prowadzące do tragedii życiowych.   

Spotkanie wzbogaciła nauka udzielania pierwszej pomocy z efektywnym wykorzystaniem specjalnych fantomów osoby dorosłej, dziecka i noworodka, za pomocą bezpośrednich czynności osoby ratującej, a także przy pomocy defibrylatora.

Na zakończenie spotkania wręczono tematyczne kalendarze, przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zajęcia edukacyjne dla seniorów zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem i wysoko ocenione, a Przewodniczący kół seniorów zwrócili się z prośbą o kontynuowanie zaproponowanej formuły spotkań w środowisku osób starszych. Inicjatywę wsparł również obecny w trakcie wykładu, Dyrektor OPS Praga-Północ m.st. Warszawy P. Wojciech Gajewski. 

Bezpieczny senior w ruchu drogowym. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Bezpieczny senior w ruchu drogowym. Fot. BBiZK
Bezpieczny senior w ruchu drogowym. Fot. BBiZK
Bezpieczny senior w ruchu drogowym. Fot. BBiZK