null

Bezpieczny świat przedszkolaka na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie grupowe – policjantka i pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z grupą dzieci, która prezentuje podarowane im odblaski.
Bezpieczny świat przedszkolaka na Pradze-Północ. Fot. BBiZK

W dniu 26 października 2021 r. w Przedszkolu nr 165 przy ul. Ratuszowej 8a w Warszawie odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Świat Przedszkolaka”.

Spotkania z dziećmi poprowadzili: funkcjonariuszka Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie oraz pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ. Zajęcia odbyły się oddzielnie dla starszaków, średniaków oraz najmłodszych i były dopasowane zarówno formą, jak i tematyką do wieku dzieci.

Przedszkolaki zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym – w domu, w przedszkolu, na ulicy, w podróży oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu.  Omówione zostały różne zagrożenia oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. Policjantka opowiedziała dzieciom o swojej pracy i o sytuacjach, w których obecność i pomoc policji jest niezbędna. Dzieci nauczyły się, jak prawidłowo wzywać pomoc na numer alarmowy 112 oraz jakie zadania wykonują poszczególne służby: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Odbył się również konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, w którym to dzieci odpowiadały na zadawane pytania, rozwiązywały zagadki oraz opisywały właściwe postępowanie w różnego rodzaju symulowanych sytuacjach. Wiedza dzieci została nagrodzona odblaskami, zakupionymi przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Dlaczego warto nosić odblaski? Po zmroku, przy złej pogodzie piesi mogą być praktyczne niewidoczni dla innych uczestników ruchu. Widzieć i być widocznym to dwa pojęcia, które są często mylone przez pieszych. To, że my widzimy nadjeżdżający pojazd nie oznacza, że kierowca samochodu widzi nas. Co najmniej połowa wypadków drogowych z udziałem pieszych ma miejsce po zmroku. Najczęściej ich przyczyną jest niewystarczająca widoczność pieszego. Kierujący pojazdem może zauważyć pieszego, posiadającego na sobie elementy odblaskowe z odległości większej niż 150 metrów (czyli nawet 5-krotnie wcześniej). Właściwa widoczność pieszego daje szansę kierowcy na jego reakcję.

PORADY DLA PIESZYCH

  • zawsze, gdy wychodzisz na zewnątrz po zmroku lub panują niesprzyjające warunki atmosferyczne noś odblaski,
  • elementy odblaskowe umieszczaj w widocznym miejscu na ubraniu tak, aby były widoczne dla kierowców jadących z obu kierunków,
  • jeśli to możliwe, staraj się umieszczać odblaski na dolnej części odzieży (na butach, nogawkach spodni, mankietach) – światła samochodu nie oświetlają całej sylwetki pieszego – zazwyczaj są ustawione na wysokości 25 cm, więc im niżej założysz elementy odblaskowe, tym szybciej padną na nie światła reflektorów samochodu, dzięki czemu prowadzący pojazd szybciej cię dostrzeże,
  • wybieraj taką odzież na sezon jesienno-zimowy, która posiada elementy odblaskowe,
  • poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku poboczem,
  • jeśli droga nie ma pobocza, poruszaj się jak najbliżej krawędzi jezdni, jej lewą stroną (twarzą do nadjeżdżającego pojazdu),
  • pamiętaj, że oprócz posiadania odblasku ważne jest także bezwzględne stosowanie się do przepisów i przechodzenie przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach,
  • przechodząc przez przejście dla pieszych zachowuj zasadę ograniczonego zaufania – kierowca może być zajęty rozmową, rozkojarzony, rozmawiać z dzieckiem, które siedzi na tylnym siedzeniu – zatem nie ryzykuj własnym życiem i zdrowiem!

Właściwa postawa oraz świadomość zagrożeń i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach powinna być kształtowana od najmłodszych lat. Dlatego zajęcia z cyklu „Bezpieczny Świat Przedszkolaka”, których inicjatorem jest Delegatura BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ jest prowadzona systematycznie we wszystkich przedszkolach.

Funkcjonariuszka policji opowiada grupie dzieci o pracy policji. Na pierwszym planie grupa siedzi siedzi na podłodze. W tle prezentacja i prace plastyczne.
Zobacz galerię (18 zdjęć)
Policjantka prowadzi zajęcia z grupą dzieci, dziewczynka prezentuje nakrycie głowy policjanta.
Policjantka prowadzi zajęcia z grupą dzieci, dziewczynka prezentuje nakrycie głowy policjanta.
Dzieci prezentują umundurowanie policjanta, strażaka i ratownika medycznego. Za nimi policjantka. Na pierwszym planie grupa siedzi na podłodze. W tle prezentacja i prace plastyczne.
Policjantka prowadzi zajęcia z grupą dzieci, chłopczyk prezentuje atrybuty policjanta ruchu drogowego. Na pierwszym planie grupa siedzi na podłodze. W tle prezentacja i prace plastyczne.
Policjantka prowadzi zajęcia z grupą dzieci. Na pierwszym planie grupa siedzi na podłodze. W tle prezentacja i prace plastyczne. Po lewej stronie pianino.
Funkcjonariusz policji prezentuje elementy wyposażenia policjanta do służby. Na pierwszym planie grupa siedzi na podłodze. W tle prace plastyczne.
Z grupą starszaków omawiane są zasady współpracy służb: policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego na miejscu zdarzenia. Trójka dzieci prezentuje umundurowanie policjanta, strażaka i ratownika medycznego. Policjantka kuca przed grupą siedzących na podłodze. W tle prezentacja i prace plastyczne.
Z grupą starszaków omawiane są zasady współpracy służb: policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego na miejscu zdarzenia. Trójka dzieci prezentuje umundurowanie policjanta, strażaka i ratownika medycznego. Policjantka kuca przed leżącym na podłodze dzieckiem. Na pierwszy planie grupa dzieci siedzących na podłodze. W tle prezentacja i prace plastyczne.
Pracownika Delegatury BBiZK prowadzi zajęcia z grupą dzieci, edukując je o zasadach prawidłowego zgłaszania zdarzeń na numer alarmowy 112 oraz o dobrych praktykach noszenia elementów odblaskowych. Po lewej stronie stoi policjantka.
Chłopczyk prezentuje na sobie najważniejsze elementy stroju policjanta. Obok kuca umundurowana policjantka.
Dziewczynka prezentuje strój policjanta. Za nią stoi umundurowana policjantka. Na pierwszym planie siedzi na podłodze grupa kilkunastu dzieci. Troje dzieci mają podniesione ręce.
Pracownik Delegatury BBiZK rozdaje dzieciom, w nagrodę za ich aktywność odblaski, zakupione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Po lewej stronie stoi policjantka.
Pracownik Delegatury BBiZK rozdaje odblaski dzieciom, w nagrodę za ich aktywność. Po lewej stronie stoi policjantka.
Zdjęcie grupowe - policjantka i pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z grupą dzieci, która prezentuje podarowane im odblaski.
Policjantka prowadzi zajęcia z grupą dzieci. Na pierwszym planie grupa siedzi na podłodze. W tle prezentacja i prace plastyczne.
Funkcjonariusz policji prezentuje grupie dzieci swoją odznakę.
Zdjęcie grupowe – policjantka i pracownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z grupą dzieci, która prezentuje podarowane im odblaski.