null

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomina!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sople zwisające z rynny dachowej

W związku z trwającymi oraz zapowiadanymi na najbliższe dni intensywnymi opadami śniegu oraz niskimi temperaturami przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 j.t. z późn. zm.) obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych należy do administratorów i właścicieli tych obiektów.

 

Art. 62 ust. 1 przedmiotowej ustawy zobowiązuje właścicieli i zarządców do kontroli okresowej stanu technicznego obiektów oraz zapewnienia ich bezpiecznego Art. 62 ust. 1 przedmiotowej ustawy zobowiązuje właścicieli i zarządców do kontroli okresowej stanu technicznego obiektów oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania w razie wystąpienia warunków zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w okresie zimowym należy dbałość o należyty stan techniczny oraz niedopuszczanie do przeciążenia ich konstrukcji  poprzez bieżącą kontrolę grubości zalegającej pokrywy śnieżnej i lodowej oraz  bezpieczne usuwanie nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli lodowych z dachów, gzymsów i balkonów.

Prace na dachach budynków powinny być prowadzone przez osoby lub specjalistyczne firmy z uprawnieniami do pracy na wysokościach, a koszty z tym związane ponoszą ich właściciele lub administratorzy.

W celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się pieszych, należy posypywać śliskie/oblodzone nawierzchnie ciągów komunikacyjnych piaskiem, zadbać ażeby przy wejściach do obiektów były umieszczone wycieraczki antypoślizgowe.

Jednocześnie przypominamy, że w okresie zimy należy w szczególny sposób zatroszczyć się o osoby starsze, samotne, schorowane czy niepełnosprawne, które potrzebują w tym trudnym okresie naszego wsparcia czy pomocy w zakresie robienia drobnych zakupów czy załatwiania spraw w urzędach.

Informacje w sprawie osób bezdomnych należy przekazywać bezpośrednio do Straży Miejskiej na nr tel.986, a także do Służby Dyżurnej Miasta tel.196-56 lub za pomocą bezpłatnej całodobowej infolinii na nr tel. 987.

 

Poniżej zamieszczamy wykaz schronisk, noclegowni oraz ośrodków wsparcia dla bezdomnych, zlokalizowanych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Załączniki: