null

Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy
BBiZK. Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy

Jednym z priorytetowych przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa miasta, powstałych w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - Euro 2012, była budowa Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

W zlikwidowanym technikum budowlanym u zbiegu ul. Młynarskiej i Jana Długosza, powstał nowoczesny, pięciokondygnacyjny gmach Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, który stał się nową siedzibą:

• Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
• Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
• Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.

W obiekcie zorganizowane zostały również stanowiska Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, przygotowane do całodobowej obsługi zgłoszeń alarmowych, wymagających natychmiastowej reakcji, w tym szczególnie w razie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Działka i budynek zaadaptowany na potrzeby Centrum Bezpieczeństwa, stanowi własność m.st. Warszawy. Obiekt położony jest w na terenie dzielnicy Wola, przy ul. Młynarskiej 43/45.

 

Adaptacja budynku
Centrum znajduje się w budynku dawnego Zespołu Szkół Budowlanych nr 2, pięciokondygnacyjny, z poddaszem technicznym, podpiwniczony, wzniesiony w latach 1955-1956. Składa się on z części centralnej, zorientowanej wzdłuż ul. Młynarskiej oraz dwóch skrzydeł bocznych: północnego i południowego. Wysokość budynku: ok. 20,5 m, powierzchnia całkowita 11 272 m2.

Adaptacja budynku została wykonana przez firmę Budimex S.A. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 1 października 2009 r. Zakres zadania obejmował:
• przystosowanie i przebudowę budynku,
• wykonanie instalacji technicznych, w tym zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu (gwarantowane zasilanie, kontrolę dostępu do pomieszczeń, układy klimatyzacji i wentylacji),
• przebudowę i zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W wielofunkcyjnym budynku przewidziano pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia obsługi interesantów, sale konferencyjne i pomieszczenia techniczne.

Budynek został włączony do miejskiej sieci metropolitalnej za pomocą światłowodów. Wykonane zostały łącza do operatorów telekomunikacyjnych oraz do krajowej sieci systemu powiadamiania ratunkowego OST 112. Prace budowlane zostały zakończone w 2011 r., a po okresie niezbędnych testów, sprawdzeń oraz rozruchu technologicznego urządzeń, budynek został zasiedlony.
Kontynuowane są jeszcze prace związane z usprawnieniem i rekonfiguracją systemów teleinformatycznych i łączności.

 

Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania
Nadrzędnym celem budowy Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania była poprawa możliwości prowadzenia wspólnych działań oraz skrócenie czasu reakcji na zdarzenia służb ratowniczych i porządkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. W szczególności ważne jest ułatwienie koordynacji działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Pełne monitorowanie zdarzeń oraz gromadzenie w jednym miejscu danych niezbędnych do analizy sytuacji, umożliwia podejmowanie szybkich decyzji i adekwatne uruchomienie procedur reagowania. Usprawnia się także efektywność obsługi zgłoszeń wymagających interwencji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, zwłaszcza w przypadkach nagłych – niezależnie od wybranego numeru alarmowego.

Na stanowiskach dyspozytorów i koordynatorów służb dostępne są szczegółowe dane o siłach i środkach zaangażowanych do działań oraz niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych. Sprawne zarządzanie informacją pozwala na efektywne kierowanie zasobami, co ma szczególne znaczenie w przypadku zdarzeń wymagających użycia znacznych sił. Główna sala operacyjna została wyposażona w ekran wizualizacji wielkoformatowej, na którym prezentowane są aktualne dane z systemów monitorowania stanu bezpieczeństwa oraz inne informacje ułatwiające właściwą ocenę sytuacji.

W ramach Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania zostały przygotowane stanowiska dla przedstawicieli m.in. Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej, a także innych służb. Część stanowisk jest obsadzona ciągle w trybie całodobowym, a inne są uruchamiane okresowo w zależności od potrzeb i istniejącego zagrożenia. W obiekcie zaplanowano również sale narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz medialne Centrum Informacyjne ułatwiające komunikację ze społeczeństwem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie miasta.

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Istotnym elementem działającym w obiekcie jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) -  miejsce pracy operatorów europejskiego numeru 112, odbierających i obsługujących połączenia alarmowe z terenu m.st. Warszawy.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie utworzone zostało zgodnie z w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1635, Dz.U. z 2014 r. poz. 1877 i poz. 1915 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 60), na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12 lipca 2010 roku z Wojewodą Mazowieckim, który  powierzył m.st. Warszawa, organizowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na zawarcie porozumienia została wyrażona zgoda Rady Miasta Stołecznego Warszawy w uchwale nr LXXXV/2474/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Centra Powiadamiania Ratunkowego tworzą system powiadamiania ratunkowego. Korzystają z systemu teleinformatycznego pozwalającego na wzajemną zastępowalność na wypadek awarii oraz mechanizmy wzajemnej obsługi zgłoszeń w przypadku incydentalnego pojawienia się znacznej ilości zgłoszeń w krótkim okresie czasu w jednym ośrodku.

Sieć transmisyjna, wyposażenie oraz sprzęt operatorski niezbędny do uruchomienia CPR został dostarczony w ramach realizacji rządowego projektu budowy zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Obecnie system powiadamiania ratunkowego pozostaje w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie jest jedynym w kraju ośrodkiem zorganizowanym poza strukturami MSWiA i prowadzonym przez Samorząd.  

Film z 2013 r. promujący Centrum Bezpieczeństwa Miasta m.st. Warszawy pt. "Jak działa miasto - Bezpieczeństwo", można obejrzeć pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=yMGSPefuqXY

Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Fot. BBiZK
Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Fot. BBiZK
Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Fot. BBiZK

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.