null

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie 112

Centrum Powiadamiania Ratunkowego to miejsce gdzie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu pracują operatorzy numerów alarmowych. Ich zadaniem jest odbieranie zgłoszeń oraz, w zależności od zasadności zgłoszenia, przekazywanie ich do odpowiednich podmiotów ratowniczych.

W warszawskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego pracuje około 70 operatorów. Każdy z nich przed przystąpieniem do obsługi zgłoszeń alarmowych przeszedł specjalistyczne szkolenie, po którym odbył się egzamin państwowy. Pozytywny wynik z części teoretycznej i praktycznej egzaminu nadaje uprawnienia operatora numerów alarmowych potwierdzone certyfikatem.

Centra Powiadamiania Ratunkowego, gdzie odbierany jest numer alarmowy 112, tworzą System Powiadamiania Ratunkowego, który funkcjonuje na terenie całej Polski. Wybierając w telefonie komórkowym lub stacjonarnym numer 112 lub 997, a w przyszłości również 998 i 999, połączymy się z operatorem numerów alarmowych właściwego miejscowo Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W dalszej kolejności operator zbiera dokładny wywiad dotyczący zdarzenia i drogą elektroniczną przesyła zebrane informacje odpowiednio do dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego lub Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich do zagrożenia sił i środków.

Jak sama nazwa wskazuje na numer alarmowy powinny trafiać jedynie zgłoszenia alarmowe. Zgodnie z ustawą o Systemie Powiadamiania Ratunkowego z dnia 22 listopada 2013 r. „zgłoszenie alarmowe to informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.”

Zanim wybierzesz w telefonie numer alarmowy 112:

 1. Zorientuj się gdzie jesteś, żeby jak najdokładniej w rozmowie z operatorem podać lokalizację zdarzenia oraz ustal co dokładnie się wydarzyło.
 2. Ustal liczbę osób poszkodowanych oraz ich stan.
 3. Powiadom świadków zdarzenia oraz uczestników, że dokonasz zgłoszenia na numer alarmowy 112, aby  inne osoby nie dublowały zgłoszenia i nie blokowały linii alarmowej.
 4. Znajdź ciche miejsce, w którym będziesz mógł spokojnie przeprowadzić rozmowę z operatorem numerów alarmowych.

Rozmowa z operatorem numerów alarmowych:

 1. Pamiętaj, że operator podczas rozmowy nie podaje swojego imienia i nazwiska, przedstawia się numerem służbowym.
 2. W kilku słowach opisz zdarzenie, które chcesz zgłosić, tak aby operator mógł okreslić, czy jest to zgłoszenie alarmowe.
 3. Odpowiadaj na pytania operatora numerów alarmowych, podaj dokładny adres oraz szczegóły dotyczące dojazdu do miejsca zdarzenia (operator może zapytać o województwo, powiat, gminę, nazwę ulicy oraz numer najbliższego budynku oraz punkty orientacyjne).
 4. Przygotuj się na to, że operator będzie zadawał dodatkowe pytania. Kolejność zadawanych pytań nie jest przypadkowa. Wszystkie informacje, które chce uzyskać operator są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i mają za zadanie ułatwić działanie służb na miejscu.
 5. Uzbrój się w cierpliwość. W trakcie rozmowy operator może przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną do służb, więc nie denerwuj się, że rozmowa się przedłuża, gdy operator zadaje dodatkowe pytania.
 6. Operator podczas rozmowy może udzielić wskazówek dotyczących tego, jak masz się zachować w zaistniałej sytuacji.
 7. Podaj swoje dane, aby służby w razie konieczności mogły się z Tobą skontaktować.
 8. Nie rozłączaj się do momentu, gdy operator powiadomi Cię, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 9. Po zakończonej rozmowie z numerem alarmowym 112 postaraj się nie korzystać ze swojego telefonu, aby służby miały możliwość skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 10. Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia sytuacja na miejscu ulegnie zmianie, wykonaj ponownie telefon na numer alarmowy 112 i powiadom o zaistniałym fakcie operatora numerów alarmowych.
 11. W przypadku zgłoszeń o charakterze medycznym, operator po uzyskaniu lokalizacji oraz ustaleniu innych istotnych informacji, przełączy Cię do dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie wywiadu medycznego oraz podjęcie decyzji dotyczącej zadysponowania Zespołu Ratownictwa Medycznego.
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Zobacz galerię (12 zdjęć)
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"
Praca wyróżniona w konkursie "112 - ten numer ratuje życie"