null

Choroby zwierzęce: ptasia grypa, afrykański pomór świń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Afrykański pomór świń jest to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność wynosi nawet 100%.

Co należy zrobić, by nie dopuścić wirusa do stada świń?

 • zawiadom Inspekcję Weterynaryjną o podejrzeniu wystąpienia choroby;
 • solidnie zabezpieczyć chlewnię, miejsce przechowywania zwierząt;
 • nie wpuszczać na teren gospodarstwa pojazdów oraz osób postronnych;
 • zmieniać obuwie i odzież, w przypadku wejścia do chlewni;
 • nie wykorzystywać jako ściółki zanieczyszczonej słomy;
 • zachowywać podstawy higieny osobistej.

Jakie działania podejmuje się przy stwierdzeniu ASF u świń?

 • wszystkie zwierzęta, u których stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite;
 • wszelkie produkty pozyskane od świń, ale również pasza muszą zostać zniszczone;
 • gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów bakteriobójczych;
 • po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczane pierwsze świnie (minimum 40 dni);
 • wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony); w obszarach tych obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wydane przez właściwe służby;
 • odstrzał sanitarny dzików;
 • likwidacja ognisk ASF;
 • zakaz leczenia, brak szczepienia zwierzat;
 • jeśli zauważysz padnięte zwierzę natychmiast powiadom odpowiednie służby.

Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu AFS:

 • nie karmić zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia, ani produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • nie dokonywanie zakupu świń z niewiadomego źródła,  nieoznakowanego i bez świadectwa weterynaryjnego;
 • stosowanie mat dezynfekujących na wjazdach i przed wejściami do miejsc przechowywania;
 • ograniczenie dostępu osób postronnych do zwierząt;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny.

Co zrobić, kiedy spotkasz na swojej drodze dzika:

 • nie podchodź, nie głaszcz, nie strasz – najlepiej spokojnie odejdź w przeciwnym kierunku;
 • nie wyrzucaj żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • nie dokarmiaj zwierząt na własną rękę;
 • jeżeli widzisz dziki, które podchodzą zbyt blisko i stanowią zagrożenie, poinformuj odpowiednie służby.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13

Ptasia grypa ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Choroba nie jest bardzo zakaźna dla ludzi.

Postępowanie z zakażonymi/padłymi zwierzętami:

 • zawiadom Inspekcję Weterynaryjną o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej drobiu;
 • pozostaw zwierzęta w miejscu przebywania i nie wprowadzaj tam innych zwierząt;
 • zastosuj maty dezynfekujące, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa;
 • zaopatrz się w odzież ochronną, fartuchy, kombinezony, grube rękawice, maski ochronne;
 • zabezpiecz paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karm drobiu na zewnątrz budynków.

W jaki sposób ludzie mogą zarazić się wirusem grypy:

 • dotykając chorych ptaków, ich wydzielin lub odchodów, piór.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

https://www.wetgiw.gov.pl/

http://gis.gov.pl/