null

Ćwiczenia edukacyjne EVAQ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak postępować podczas pożaru, powodzi, porażenia prądem, gdy znajdzie się niewybuch lub stanie się zakładnikiem terrorysty? Służby ratujące nas ze zdarzeń nadzwyczajnym ćwiczą takie sytuacje bardzo często. A czy mieszkańcy także wiedzą jak się podczas nich zachować?

Aby ułatwić warszawiakom poznanie zasad działania zalecanych podczas wypadków nadzwyczajnych Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydało „Podręcznik postępowania w sytuacjach zagrożenia”. Elementy z poradnika będą tematem lekcji dla młodzieży pokazującej jak należy zachować się podczas niebezpieczeństwa.

Lekcja odbędzie się w piątek, 1 czerwca, o godz. 10.00 (OSiR „Reduta”, ul. Redutowa 37) z udziałem dzieci i młodzieży, strażaków i ratowników.

W pokazie weźmie także udział: Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy oraz Ewa Gawor, dyrektor BBiZK.

Ćwiczenia będą się składały z dwóch części – z lekcji pokazowej (symulowany wypadek na quadzie, poszukiwanie osoby zasypanej pod zaimprowizowanymi gruzami (z udziałem psa poszukiwawczego). Każde wydarzenie zostanie omówione (np. prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy w oparciu o wiedzę zawartą w Poradniku),

oraz z części drugiej – ewakuacji (symulacja pożaru na dachu, z użyciem drabinopodnośnika).

Udział w lekcji weźmie około 150 dzieci. Czas trwania 70 minut.

„Podręcznik postępowania  w sytuacjach zagrożenia”  będzie dystrybuowany do szkół, WOM-ów, środowisk harcerskich oraz będzie dostępny na internetowej stronie miasta.

Ćwiczenia edukacyjne przygotowały m.st. Warszawa i Komenda Miejska PSP.

 

Sprawdź lokalizację na mapie