null

Ćwiczenia ewakuacyjne w żoliborskich szkołach i przedszkolach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa młodzieży na boisku szkolnym. Sprawdzanie procedur związanych z ewakuacją Szkoły Podstawowej Nr 92 przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

We wrześniu i październiku br. przeprowadzono praktyczne sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z obiektów oświatowo-wychowawczych Dzielnicy Żoliborz w przypadkach zaistnienia sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Próbne ewakuacje zostały przeprowadzone m.in. w Szkołach Podstawowych nr 68, 92, 391, Liceum Ogólnokształcącym nr XVI im. Stefanii Sempołowskiej oraz w Przedszkolu Integracyjnym nr 247.

We wszystkich ćwiczeniach aktywnie uczestniczyli pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania Dzielnicy Żoliborz oraz Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej z Bielan i Żoliborza. W ćwiczeniach ewakuacyjnych wzięło udział ok. 2 tys. osób.

W ocenie osób obserwujących, próbne ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie, na wysokim poziomie organizacyjnym, zgodnie z procedurami, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie trwania epidemii COVID-19.

Uczniowie i nauczyciele z XVI LO zgromadzeni na boisku szkolnym w trakcie sprawdzania list obecności.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Dzieci i nauczyciele Przedszkola Integracyjnego Nr 247 zgromadzone w oznaczonym miejscu zbiórki, w tle widoczny blok mieszkalny i drzewa.