null

Ćwiczenia w Porcie Praskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 16 czerwca br. odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało w dniu 16 czerwca br. we współpracy z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. Pokaz został przygotowany dla uczniów: Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego; Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego oraz LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Jakuba Jasińskiego (klasy mundurowe).

Scenariusz obejmował wypadnięcie za burtę dwóch osób, z których jedna utrzymała się na powierzchni, druga natomiast zaginęła pod powierzchnią wody. Stało się tak ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń, w postaci kamizelki ratunkowej. Działania ratownicze zostały podjęte przez Policję oraz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego). Osoby po podjęciu z wody zostały przetransportowane na brzeg i przekazane strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5, którzy podjęli dalsze czynności. Obejmowały one również pokaz pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO).  

Obserwatorami ćwiczeń byli:

  • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Piotr Mazurek;
  • Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Michał Domaradzki;
  • Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Jarosław Misztal;
  • Komendant Komisariatu Rzecznego Policji – Pan Marek Gago;
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie  Pan bryg. Roman Krzywiec.

Szkolenia oraz działalność profilaktyczno-edukacyjna jest kluczowa w kształtowaniu świadomości młodszego odbiorcy, ponieważ uczy go prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dlatego jako Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tak mocno angażujemy się we wszelkie inicjatywy z tego zakresu” - podkreślił Pan Michał Domaradzki.

Po zakończeniu ćwiczeń, na poszczególnych stanowiskach, zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami nad wodą, zasadami bezpiecznego wypoczynku oraz sprzętem formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarach wodnych. Ostatnim elementem tego dnia były pokazy umiejętności psów poszukiwawczych, należących do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia były przykładem wzorowej współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w naszym mieście. W ćwiczeniach poza wymienionymi wcześniej podmiotami wzięły również udział: Ratownictwo Medyczne Anikar, AZS UW KidsCore Academy, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Widok z drona. Zgromadzeni w porcie widzowie.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Widok z drona. Pomost oraz rzeka Wisła.
Widok z drona. Port Praski wraz z zabudową wokół.
Widok z drona. Pomost, na nim grupa ratowników oraz dwie łodzie.
Grupa ratowników, na noszach poszkodowany.
Trzech strażaków, obok nich dwa psy poszukiwawcze.