null

Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek

W dniu 29 maja 2015 roku w Przedszkolu Nr 103 przy ul. Mokrej 25 oraz w Przedszkolu Nr 106 przy ul. Trockiej 4 przeprowadzono ćwiczenia próbnej ewakuacji.

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Targówek, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 5 Państwowej Straży Pożarnej, Wydziału Edukacji i Wychowania, a także dyrektorzy przedszkoli.

Ewakuacje w placówkach przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z założeniami projektowymi układu dróg ewakuacyjnych budynków. Drogi i wyjścia ewakuacyjne zostały oznakowane zgodnie z Polską Normą Ewakuacyjną. Czas opuszczenia przedszkoli wyniósł odpowiednio 6 minut (Przedszkole Nr 103) i 2 minuty 50 sekund (Przedszkole Nr 106). Personel obu placówek jest odpowiednio przygotowany do działań w sytuacji kryzysowej. Dzieci opuszczały budynki w zorganizowanych zespołach i zostały zgrupowane na placach zabaw pod nadzorem wychowawców, którzy sprawdziali stan grup.

Obowiązujące od 7 czerwca 2010 r. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 17 zobowiązuje właścicieli lub zarządców obiektów, przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, do przeprawadzania co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek
Ćwiczenia próbnej ewakuacji w przedszkolach w dzielnicy Targówek