null

Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mapa Europy obrazująca ćwiczenia obronne „Stolica 2015”
Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”

Przyjęte na potrzeby tła strategicznego  nazwy państw, stron konfliktów, bloków militarnych, sojuszy nie odnosiły się do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki temu Warszawa była stolicą Wislandii, kraju położonego w Eurolandzie, któremu zagrażały dwa ościenne państwa Monda i Tabor.

Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania Urzędu m.st. Warszawy do działania w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja wybranych zadań z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" (np. uruchomienie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, rozwinięcie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Część procedur związanych z ćwiczeniem miała charakter niejawny.

W trakcie ćwiczenia sprawdzono także gotowość do realizacji wybranych zadań na rzecz Sił Zbrojny RP przez Szpital Grochowski oraz przeprowadzono ewakuację dwóch urzędów dzielnic: Bielany oraz Wilanów.

W ćwiczeniu wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Jarosław Jóźwiak, Sekretarz m.st. Warszawy Pan Marcin Wojdat, a także dyrektorzy biur Urzędu m.st. Warszawy, burmistrzowie dzielnic, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyznaczeni pracownicy realizujący zadania obronne – razem około 1000 osób.

Przeprowadzone ćwiczenie umożliwiło weryfikację przyjętych założeń i rozwiązań dotyczących wykonywania poszczególnych zadań oraz potwierdziło przygotowanie kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy do realizacji zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Konferencja podsumowująca ćwiczenie odbyła się na strzelnicy ZKS Warszawa z udziałem zaproszonych gości m.in.: kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy, przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendanta Stołecznego Policji, Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy, przedstawiciela Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz wojskowych komendantów uzupełnień.

Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”
Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”
Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”
Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”
Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”
Ćwiczenie obronne „Stolica 2015”