null

Ćwiczenie obronne „Stolica 2018”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ćwiczenie obronne
Ćwiczenie obronne "Stolica 2018" Fot. BBiZK

W dniach 20-21 czerwca 2018 roku na terenie m.st. Warszawy odbyło się ćwiczenie obronne „Stolica 2018”. Scenariusz ćwiczenia został przygotowany z wykorzystaniem jednolitego tła strategicznego – dokumentu zawierającego hipotetyczne informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych agresorów.

Przyjęte na potrzeby tła strategicznego  nazwy państw, stron konfliktów, bloków militarnych, sojuszy nie odnosiły się do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki temu Warszawa była stolicą Wislandii, kraju położonego w Eurolandzie, któremu zagrażały dwa ościenne państwa Froland i Whiteland.

Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w warunkach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa. W czasie ćwiczenia rozwinięte zostało Główne Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, uruchomiony został Stały Dyżur wraz z punktami kontaktowymi, realizowane były także wybrane zadania z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dodatkowo część biur i urzędów dzielnic otrzymało do wykonania zadania, które miały na celu sprawdzenie odporności Urzędu m.st. Warszawy na zagrożenia o charakterze asymetrycznym i hybrydowym. Część procedur związanych z ćwiczeniem miała charakter niejawny.

W ćwiczeniu wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, Sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat, a także:

  • dyrektorzy i pracownicy biur Urzędu m.st. Warszawy,
  • burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy oraz pracownicy urzędów dzielnic,
  • kierownicy i pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych,
  • prezesi i pracownicy spółek m.st. Warszawy,
  • kadra kierownicza oraz pracownicy Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Centrum Medycznego Żelazna oraz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci,
  • kadra kierownicza oraz pracownicy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,
  • kadra kierownicza oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

– razem około 800 osób.

Przeprowadzone ćwiczenie umożliwiło weryfikację przyjętych założeń i rozwiązań dotyczących wykonywania poszczególnych zadań oraz potwierdziło przygotowanie kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy do realizacji zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Konferencja główna, podsumowująca ćwiczenie odbyła się na strzelnicy CWKS Legia Warszawa z udziałem zaproszonych gości m.in.: kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Straży Miejskiej.

Ćwiczenie obronne "Stolica 2018" Fot. BBiZK
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Ćwiczenie obronne "Stolica 2018" Fot. BBiZK
Ćwiczenie obronne "Stolica 2018" Fot. BBiZK
Ćwiczenie obronne "Stolica 2018" Fot. BBiZK
Ćwiczenie obronne "Stolica 2018" Fot. BBiZK
Ćwiczenie obronne "Stolica 2018" Fot. BBiZK