null

Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi rozpoczęty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi rozpoczęty - zdjęcie poglądowe Fot. M. Fuhrmann
Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi rozpoczęty - zdjęcie poglądowe Fot. M. Fuhrmann

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz uczelnią Collegium Civitas, rozpoczęło 6 listopada br. cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi.

Szkolenia przygotowano z myślą o pracownikach Urzędu m.st. Warszawy wykonujących, na co dzień, obsługę kancelaryjno-biurową, a odbywają się w zabytkowym obiekcie JRG nr 5 Komendy Miejskiej PSP przy ul. Marcinkowskiego nr 2. Budynek ten został zrewitalizowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

Zajęcia prowadzą st. kpt. inż. Paweł Szymanek, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 specjalizującej się w rozpoznawaniu i neutralizacji tego typu zagrożeń oraz Pan Grzegorz Cieślak, ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Oceniając zainteresowanie pierwszej grupy szkoleniowej, można stwierdzić, że „niebezpieczna przesyłka”, jako jeden z tematów dotyczących zagrożeń terrorystycznych, znalazł uznanie wśród słuchaczy pod względem merytorycznym, jak też umiejętnego bardzo, sugestywnie zaaranżowanego, przez prowadzących, przekazu treści.