null

Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony
BBiZK. Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony

W dniu 11 grudnia 2017 roku w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się spotkanie kończące cykl szkoleń pt. „Postępowanie z przesyłkami potencjalnie niebezpiecznymi ” organizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz uczelni Collegium Civitas.

Adresatami szkolenia byli pracownicy Urzędu m.st. Warszawy wykonujący pracę kancelaryjno-biurową, w tym obsługujący sekretariaty i kancelarie. W przeprowadzonych 6 spotkaniach przeszkolono łącznie 335 pracowników urzędu.

Na spotkaniu podsumowującym obecni byli:

  • Komendant Miejski PSP
  • Rektor Collegium Civitas
  • Sekretarz m.st. Warszawy
  • Dyrektor Biura Kadr Urzędu m.st. Warszawy
  • Dyrektor Biura Organizacji Urzędu Urzędu m.st. Warszawy.

Szkolenie realizowane było przez funkcjonariusza KM PSP specjalizującego się w rozpoznawaniu i neutralizacji zagrożeń związanych z przesyłkami potencjalnie niebezpiecznymi oraz przez eksperta Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Oceniając zainteresowanie uczestników grup szkoleniowych, można stwierdzić, że „niebezpieczna przesyłka”, jako jeden z tematów dotyczących zagrożeń terrorystycznych, znalazł uznanie wśród słuchaczy pod względem merytorycznym jak też umiejętnego bardzo, sugestywnie zaaranżowanego, przez prowadzących, przekazu treści.

Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony. Fot. BBiZK
Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony. Fot. BBiZK
Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony. Fot. BBiZK
Cykl szkoleń z zasad postępowania z przesyłkami niebezpiecznymi zakończony. Fot. BBiZK