null

Debata "Bezpieczny senior na Bemowie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata „Bezpieczny senior na Bemowie” Fot. BBiZK
Debata „Bezpieczny senior na Bemowie” Fot. BBiZK

Mając na uwadze potrzebę kształtowania prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy we współpracy z Delegaturą BBiZK przygotowali debatę edukacyjno-szkoleniową o bezpieczeństwie.

W programie debaty znalazły się następujące tematy:
„Senior na drodze – bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym” -prezentacji dokonał przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji,
„Senior świadomy konsument – Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji” – o bezpieczeństwie seniorów w kontekście manipulacji sprzedażowej mówił Prezes fundacji MANKO – Głos Seniora.
Jak nie zostać ofiarą oszustw na „wnuczka” – prelekcja prewencyjna, której dokonali policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Debata dla mieszkańców 60+, która odbyła się 29 kwietnia 2019 r.  w sali widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 201 zapoczątkowała cykl spotkań i przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2019 na Bemowie, których adresatem będą najstarsi mieszkańcy Bemowa.
W planach jest cykl warsztatów edukacyjnych dla seniorów nt. odpowiednich sposobów reagowania w przypadku prób wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBA”, szkolenie dla pracowników OPS, przedstawicieli służby zdrowia oraz liderów podmiotów zrzeszonych w Forum Bemowskich Seniorów, spotkania edukacyjne w placówkach dla seniorów poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu realizowane we współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo ze Strażą Pożarną oraz Komendą Rejonową Policji Warszawa IV. Na zakończenie planowany jest konkurs plastyczny „Bezpieczny Senior na Bemowie” dla dzielnicowych placówek skupiających seniorów.

Przed debatą wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy startowe, które zawierały znaczki, odblaski przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Rozdano liczne ulotki dotyczące bezpieczeństwa.

Debata „Bezpieczny senior na Bemowie” Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Debata „Bezpieczny senior na Bemowie” Fot. BBiZK
Debata „Bezpieczny senior na Bemowie” Fot. BBiZK