null

Debata na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI odpowiada na pytania zgromadzonych mieszkańców.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się otwarte spotkanie o charakterze debaty pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ, współorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ oraz Administrację Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Praga zostało zorganizowane, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, na otwartej przestrzeni i poświęcone było sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, kierownik referatu VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, radni – w tym przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ, przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ oraz dzielnicowi i strażnicy miejscy.

Organizatorzy spotkania oraz mieszkańcy rozmawiali o bezpieczeństwie, omawiając bieżące problemy występujące w dzielnicy.  Najbardziej dokuczliwe zjawiska miały związek z naruszeniami przepisów dotyczących obrotu i zażywania środków psychoaktywnych, spożywaniem alkoholu, zakłócaniem spokoju oraz problemem bezdomności. Rozmówcy zgłaszali postulaty o kierowanie we wskazywane miejsca patroli pieszych służb mundurowych, których obecność znacząco minimalizuje zagrożenia. Pojawiły się także prośby o rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego oraz doświetlenie bram, podwórek i chodników, co ma istotny wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa.

Znaczna część spotkania dotyczyła problemów niewłaściwego parkowania, zastawiania dróg pożarowych i podjazdów np. do altanek śmietnikowych. Z roku na rok przybywa właścicieli samochodów, dzielnica rozwija się kulturowo, co pociąga za sobą większą liczbę przyjezdnych – wszystko to powoduje, że kierowcy parkują w niedozwolonych miejscach.

Organizatorzy spotkania gorąco zachęcali mieszkańców do bieżących kontaktów i zgłaszania spraw, które negatywnie wpływają na poczucie ich bezpieczeństwa. Zachęcano do korzystania z aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której można anonimowo wskazać niebezpieczne miejsca oraz z aplikacji „Moja Komenda”, która identyfikuje dzielnicowego oraz umożliwia bezpośredni z nim kontakt. Podczas spotkania apelowano również, zwłaszcza do osób starszych o ostrożność, w związku z nadal zdarzającymi się przypadkami wyłudzania pieniędzy (metodami: na „wnuczka”, „policjanta”,  „księdza”, itp.).

W ocenie mieszkańców, spotkania przynoszą zauważalne efekty, ponieważ sytuacja w dzielnicy pod względem bezpieczeństwa poprawia się i działania służb są widoczne na ulicach. Uczestnicy złożyli podziękowania dla służb i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI przekazuje grupie mieszkańców informacje o strukturze Policji oraz działaniach podejmowanych w dzielnicy Praga Północ
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Rzecznik Prasowy KRP Warszawa VI zachęca uczestników spotkania do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ odpowiadają na pytania mieszkańców.
Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ odpowiadają na pytania mieszkańców.