null

Debata o bezpieczeństwie mieszkańców Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Policjant prezentuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem seniorów stojąc przed siedzącymi na krzesłach słuchaczami.
Spotkanie o bezpieczeństwie na Woli. Fot. BBiZK

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV zorganizowała debatę społeczną w ramach rządowego programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie poświecono bezpieczeństwu mieszkańców dzielnicy Wola.

Debata odbyła się w Miejscu Aktywności Lokalnej „Kotłownia” przy ul. Olbrachta 9 w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KRP IV, Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wolskiej delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Na spotkanie przybyli okoliczni mieszkańcy, którzy przy okazji spotkania zgłosili problemy dotyczące bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu. Dotyczyły one przede wszystkim kłopotów z oświetleniem terenu, nieprawidłowego parkowania w pobliżu bloków, problemów z odbiorem odpadów gabarytowych na terenie osiedla, czy zakłócania spokoju przez osoby spożywające alkohol i zachowujące się w sposób uciążliwy dla mieszkańców. W rozwiązanie tych problemów włączy się delegatura BBiZK w dzielnicy Wola.

Policja podczas spotkania zaprezentowana strukturę Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, przybliżyła założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, przedstawiła aplikację „Moja Komenda” oraz założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. To formy interaktywnego kontaktu, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, aby w szybki sposób skontaktować się ze swoim dzielnicowym, dokonać zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości czy zagrożeń w swoim najbliższym otoczeniu.

Jak zaznaczyła rzeczniczka KRP IV, debaty mają na celu zdiagnozowanie lokalnych problemów społecznych, zagrożenia bezpieczeństwa, a następnie omówienie i zaplanowanie skutecznego reagowania na te problemy, które każdego z mieszkańców mogą dotykać. Omówione zostały również zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem seniorów, w tym zwrócono szczególną uwagę na metody działania oszustów na policjanta, na wnuczka, itp.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola corocznie uczestniczy w debatach organizowanych przez KRP IV, dlatego też i w tym roku aktywnie włączyła się do działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Kierownik zespołu delegatury przekazała informacje na temat spotkań z mieszkańcami Woli, w których uczestniczą dzielnicowi policji i strażnicy miejscy, tzn. Grupy Osiedlowe. Na spotkaniu można wskazać miejsca niebezpieczne wymagające patroli służb ponadnormatywnych policji oraz zgłosić inne problemy dotyczące spraw bezpieczeństwa ze swojego najbliższego otoczenia. Podczas spotkania zachęcaliśmy do korzystania z telefonów alarmowych i numeru 112 w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz z aplikacji 19115.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy debaty otrzymali ekologiczne torby na zakupy z elementami odblaskowymi, drobne gadżety i ulotki promujące akcję „Policjant? Wnuczek? A może Oszust?!”, którą opracowano w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Policjanci i inni uczestnicy debaty słuchają prezentacji rzecznika Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Kierownik delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola prezentuje ulotkę dotycząca oszustw na „wnuczka”.