null

Debata o bezpieczeństwie na Targówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stół przy której siedzą prowadzący debatę.
Debata społeczna na Targówku | Autor: SCB

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ – aktywacja społeczności lokalnej ” – pod taką nazwą w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbyła się 28 listopada br. o godz. 17.00 debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców na Targówku. Została ona zorganizowana z inicjatywy Komisariatu Policji Warszawa Targówek przy współudziale Burmistrz Dzielnicy i Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy.

Debatę otworzyła Burmistrz Dzielnicy Targówek Pani Małgorzata Kwiatkowska, witając zgromadzonych gości oraz licznie przybyłych mieszkańców dzielnicy –

Cieszymy się, że tak licznie przybyliście Państwo na dzisiejszą debatę, aby porozmawiać o naszym wspólnym bezpieczeństwie.

Następnie Komendant Komisariatu Policji Warszawa Targówek komisarz Marcin Pasik przedstawił rozwiązania postulatów zgłoszonych na poprzedniej debacie. Były to sprawy dotyczące: braku chodnika od ul. Chodeckiej do ul. Bazyliańskiej, zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu przy ul. Pożarowej 3 oraz zwiększenia liczny patroli ponadnormatywnych na terenie dzielnicy.

Dodatkowo Komendant opisał dwa zdarzenia, które miały miejsce na terenie Targówka i jak podkreślił –

Co ważne są to sprawy zgłoszone przez społeczeństwo, przez mieszkańców. Jesteście Państwo często pierwszym źródłem najważniejszych informacji, cennych informacji i to dzięki Wam nasze działania przynoszą skutek.

Komendant poprosił o zgłaszanie problemów do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz o korzystanie z aplikacji Moja Komenda, która bardzo ułatwia komunikację między mieszkańcami a dzielnicowymi.

W dalszej części debaty swoje podsumowania przedstawił zastępca naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Pan Andrzej Pawlak, który omówił rozwiązywania postulatów zgłoszonych na poprzedniej debacie.

W trakcie dyskusji wśród głównych zagadnień związanych z bezpieczeństwem w dzielnicy Targówek, wymienione zostały między innymi następujące problemy:

 1. Duża ilość sklepów alkoholowych, a w konsekwencji spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego  w parkach, skwerach, podwórkach.
 2. Nieprawidłowe parkowanie i oznakowania ulic, brak znaków, problem wjazdu i wyjazdu z osiedli.
 3. Zakłócanie porządku publicznego w okolicach placów zabaw.
 4. Zlikwidowanych zatoczek postojowych dla taksówek.

 W debacie udział wzięli:

 1. Małgorzata Kwiatkowska – Burmistrz Dzielnicy Targówek,
 2. Jędrzej Kunowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek,
 3. mł. insp. Tomasz Tabor – Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI,
 4. kom. Marcin Pasik – Komendant Komisariatu Policji Warszawa Targówek,
 5. kom. Zbigniew Andrzejewski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek,
 6. kom. Paulina Onyszko – oficer prasowy Komendy Rejonowej Warszawa VI,
 7. Andrzej Pawlak – zastępca naczelnika VI Oddział Terenowego Straży Miejskiej.