null

Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy Fot. BBiZK
Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy Fot. BBiZK

Czy w dzielnicy jest bezpiecznie? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy otwartej debaty o bezpieczeństwie zorganizowanej z inicjatywy Delegatury BBiZK w dzielnicy Włochy.

Debata odbyła się 6 marca 2019 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36A. uczestniczyli w niej: Burmistrz Dzielnicy Włochy, Komendant Rejonowy Policji Warszawa III, Komendanci Komisariatu Policji Warszawa Włochy, Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, radni dzielnicy, członkowie Komisji Bezpieczenstwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy oraz licznie przybyli mieszkańcy dzielnicy zainteresowani sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego, ponad  40 osób.  Wyjątkowo duża frekwencja świadczy o zapotrzebowaniu mieszkańców na tego typu spotkania, na bezpośrednie kontakty z samorządowcami, Policją czy też Strażą Miejską.

Burmistrz Dzielnicy podkreślił wagę, jaką przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa w dzielnicy, natomiast Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy i Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy dokonali oceny poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 r. i przedstawili dane statystyczne, z których wynika, że poziom bezpieczeństwa systematycznie poprawia się.

Kierownik Delegatury BBiZK w swojej prezentacji przedstawił założenia  programu „Bezpieczne osiedle”,  zasady funkcjonowania Grup Osiedlowych,  zaprosił do szerszego udziału mieszkańców w spotkaniach tych Grup. Przedstawił również efekty służb ponadnormatywnych finansowanych przez m.st. Warszawa i ich znaczenie w  utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, padały z sali liczne pytania, kierowane zarówno do Burmistrza, jak i do Policji oraz Straży Miejskiej. Pytania dotyczyły spraw ważnych dla zwykłego mieszkańca, takich  jak nieprawidłowa organizacja ruchu na niektórych wąskich osiedlowych uliczkach, brak reakcji służb mundurowych na nieprawidłowe parkowanie samochodów, mało skuteczne interwencje w stosunku do osób pijących alkohol w miejscach publicznych, nadmierne zagęszczenie sklepów sprzedających alkohol, brak widocznych patroli Policji i straży miejskiej, itp.

Należy podkreślić, że pomimo gorącej momentami atmosfery, cała dyskusja toczyła się w sposób merytoryczny, kulturalny, w atmosferze wzajemnego zrozumienia swoich racji i możliwości działania.

Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy Fot. BBiZK
Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy Fot. BBiZK