null

Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kilkunastoosobowa grupa osób siedzi na Sali gimnastycznej i słucha wykładu. Na ekranie wyświetlana jest prezentacja omawiana przez prowadzącego spotkanie.
Spotkanie z mieszkańcami | Autor: SCB

Czy Włochy są bezpieczną dzielnicą? Na co skarżą się mieszkańcy? Co można zmienić, żeby żyło nam się lepiej? Kiedy poprawi się infrastruktura na tzw. niskim Okęciu?

Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy otwartej debaty o bezpieczeństwie zorganizowanej z inicjatywy Komendy Rejonowej Policji Warszawa III i Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Włochy.

Debata odbyła się 23 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Dzielnicy Włochy Pan Jarosław Karcz, Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III nadkom. Tomasz Smyl, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy mł. insp. Maciej Cepil, Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy Pani Marzena Domańska, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy Pan Mateusz Załęski, Kierownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Włochy Pan Janusz Maludziński, radni dzielnicy oraz mieszkańcy zainteresowani sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Liczne pytania i problemy zgłaszane przez mieszkańców świadczą nie tylko o zapotrzebowaniu na tego typu spotkania, na bezpośrednie kontakty z samorządowcami, policją i strażą miejską, ale też o tym, że wiele jest jeszcze do zrobienia w dzielnicy, szczególnie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

W trakcie debaty burmistrz dzielnicy podkreślił wagę jaką przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa. Wymienił działania już zrealizowane, takie jak remonty ulic, chodników i przejść dla pieszych, systematyczne modernizowanie oświetlenia dróg i osiedlowych uliczek. Zapewnił, że w dalszym ciągu dzielnica będzie przeznaczała znaczne środki na poprawę infrastruktury, szczególnie w rejonach znajdujących się na obrzeżach dzielnicy, w których jest najwięcej do zrobienia w tym zakresie.

Natomiast Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III i Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy dokonali oceny poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przedstawili dane statystyczne, z których wynika, że poziom bezpieczeństwa w dzielnicy systematycznie wzrasta. Nie znaczy to, że policja nie zmierza się z problemami natury organizacyjne i logistycznej tj. brakami kadrowymi, nie wystarczającym wyposażeniem w nowoczesny sprzęt, jak i złymi warunkami lokalowymi.

W podobnym tonie przedstawiła sytuację Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, która omówiła wyniki osiągnięte w 2022 r. Naczelnik przedstawiła statystykę z której wynika, że liczba podejmowanych interwencji  przez funkcjonariuszy straży miejskiej stale rośnie, ale z powodu braków kadrowych interwencje nie zawsze podejmowane są  w czasie, w jakim oczekiwali by zgłaszający. Niemniej jednak efektywność pracy strażników miejskich systematycznie wzrasta.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy zapoznał mieszkańców z zadaniami, którymi zajmowała się Komisja w bieżącym roku. Następnie Kierownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa  w Dzielnicy Włochy w swoim wystąpieniu omówił  założenia  projektu „Bezpieczna dzielnica”, zasady funkcjonowania Grup Osiedlowych i  zaprosił do szerszego udziału mieszkańców w spotkaniach tych Grup. Przedstawił również efekty służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ich znaczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W drugiej części spotkania rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy zgłaszali swoje problemy, kierowali liczne pytania zarówno do burmistrza, jak i do policji i straży miejskiej. Pytania dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego parkowania samochodów w rejonie ulic Janka Muzykanta, Jutrzenki, Malowniczej, nieprawidłowości w organizacji ruchu na niektórych wąskich osiedlowych uliczkach. Mieszkańcy domagali się od policji i straży miejskiej częstszego patrolowania rejonów, w których zamieszkują, zdecydowanej i szybkiej reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowo zaparkowanych samochodach.

Mieszkańcy zgłosili wiele obaw wobec planowanego przeniesienia siedziby WORD-u z ul. Radarowej na al. Krakowską 40. W opinii mieszkańców samochody wykorzystywane do nauki jazdy w tym rejonie zmniejszą płynność ruchu na okolicznych wąskich uliczkach, jak też w samej al. Krakowskiej.

Należy podkreślić, że pomimo wielu uwag wskazujących na nieprawidłowości i braki w infrastrukturze, jak i organizacji ruchu na osiedlowych uliczkach, cała dyskusja toczyła się w sposób merytoryczny, kulturalny, w atmosferze wzajemnego zrozumienia swoich racji i możliwościach działania.

Podsumowując przebieg debaty burmistrz dzielnicy zapewnił, że wszystkie uwagi będą przedmiotem analiz, a zgłaszane problemy w miarę możliwości i posiadanych kompetencji będą rozwiązywane. Zapewnił, że debaty z mieszkańcami będą kontynuowane, ponieważ są istotnym źródłem poznawania zagrożeń i problemów nurtujących lokalne społeczności.