null

Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami w Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK

Z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy, w dniu 18 kwietnia br. w Artystycznym Domu Animacji „ADA” przy ul. ks. J. Chrościckiego 14, odbyła się debata o bezpieczeństwie w Dzielnicy Włochy z udziałem Burmistrza Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Dzielnicy Pan Michał Wąsowicz, który w swoim wystąpieniu, podkreślił wagę, jaką przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa w dzielnicy. Zwrócił również uwagę na działania prowadzone na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa przez wyspecjalizowane służby tj. Policję i Straż Miejską.

Następnie, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy oraz Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy dokonali oceny poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2017 r. i w I kwartale 2018 roku. Przedstawili dane statystyczne, z których wynika, że poziom bezpieczeństwa systematycznie ulega poprawie.

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swojej prezentacji przedstawił założenia programu „Bezpieczne osiedle”, działania realizowane w ramach tego programu oraz efekty służb ponadnormatywnych finansowanych przez m.st. Warszawa w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W kolejnej części spotkania rozpoczęła się dyskusja oraz pytania kierowane zarówno do Burmistrza, Policji, jak i Straży Miejskiej. Zadawane pytania były zróżnicowane i dotyczyły różnych spraw mieszkańców m.in. nieprawidłowe parkowanie samochodów, osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, zakłócanie ciszy nocnej, stan nawierzchni itp.

Należy podkreślić, że dyskusja toczyła się w sposób merytoryczny, kulturalny, w atmosferze wzajemnego zrozumienia swoich racji i możliwości działania. Wyjątkowo duża frekwencja świadczy o zapotrzebowaniu mieszkańców na bezpośrednie kontakty z samorządowcami oraz służbami mundurowymi w formie otwrtych spotkań ze społecznością lokalną.

Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK