null

Debata o bezpieczeństwie z mieszkańcami Wilanowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach programu „Bezpieczne Osiedle”, w dniu 2 października br. odbyła się debata z mieszkańcami, administratorami i zarządcami nieruchomości usytuowanych w Miasteczku Wilanów. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Organizatorem przedsięwzięcia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów. W debacie uczestniczyli Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów, przedstawiciele Komisariatu Policji Warszawa Wilanów oraz funkcjonariusze II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Kierownik Delegatury zapoznał uczestników spotkania z zadaniami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawił główne założenia programu „Bezpieczne Osiedle”. Następnie przedstawiciele służb przekazali informacje dotyczące zdarzeń i interwencji na terenie Miasteczka Wilanów ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Placu Miejskiego mieszczącego się przy ul. K. Kieślowskiego.

Głównymi problemami, jakie zgłaszali uczestnicy debaty były czyny związane z zakłócaniem porządku publicznego takie jak nocne biesiady alkoholowe, niszczenie mienia, zaśmiecanie terenu brak miejsc parkingowych i oznakowanie poszczególnych dróg w dzielnicy.

Wskazane problemy zostały odnotowane, a funkcjonariusze poszczególnych służb zapewnili, iż podejmą adekwatne działania zmierzające do ograniczenia i eliminacji czynów prawnie zabronionych. Podjęto decyzję o wspólnych wizjach lokalnych (przedstawicieli Delegatury BBiZK, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz mieszkańców) miejsc najbardziej zagrożonych, które podniosłyby bezpieczeństwo w wybranych rejonach.   

Przedstawiciele służb mundurowych podkreślili konieczność bieżącego zgłaszania sytuacji budzących niepokój, dzwoniąc na numer alarmowy 112.