null

Debata podsumowująca stan bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata podsumowująca stan bezpieczeństwa.Fot.BBiZK
Debata podsumowująca stan bezpieczeństwa.Fot.BBiZK

W dniu 20 sierpnia br. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew Nad Dolinką” przy ul. Mozarta 1, odbyła się debata podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie działania grupy osiedlowej „Służew Nad Dolinką” w I półroczu 2019 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu i Rady Spółdzielni, Naczelnik prewencji KPR Warszawa II wraz z dzielnicowymi tego rejonu, funkcjonariusze straży miejskiej, pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Mokotów oraz mieszkańcy osiedla.

Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w rejonie działania grupy osiedlowej, a także zaprezentowano dane statystyczne dotyczące wybranych wykroczeń i przestępstw. Znaczącą większość stanowiły przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Ponad to zdarzały się kradzieże z piwnic, uciążliwości ze strony niektórych lokatorów, a także problemy związane z przebywaniem osób bezdomnych na terenie osiedla. 

Przedstawiono dane potwierdzające bardzo wysoką skuteczność systemu monitoringu w poprawie bezpieczeństwa. Aktualnie na terenie spółdzielni znajduje się 415 kamer. Prezes Spółdzielni poinformował zgromadzonych, iż zapadła decyzja o przeznaczeniu kolejnych środków na modernizacje systemu monitoringu, która będzie polegać przede wszystkim na wymianie kamer analogowych na kamery cyfrowe wysokiej rozdzielczości.

W dalszej części debaty zebrani mieszkańcy i członkowie rady osiedla mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków oraz przedstawiania problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa, z którymi spotykają się na co dzień na terenie osiedla.

Przedstawiciele Zarządu i Rady Spółdzielni oraz mieszkańcy osiedla złożyli podziękowanie dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za przekazywanie środków na dodatkowe patrole ponadnormatywne policji, które według ich oceny mają bardzo pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania.

Debata podsumowująca stan bezpieczeństwa.Fot.BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Debata podsumowująca stan bezpieczeństwa.Fot.BBiZK