null

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na Grochowie południowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mieszkańcy na debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu. Fot. BBiZK

25 maja 2022 r. w sali widowiskowej Klubu „RELAX” Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska przy ul. Tarnowieckiej 13 odbyła się debata społeczna, której tematem było bezpieczeństwo na Grochowie Południowym.

Celem spotkania było zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa lokalnej społeczności, które wymagają podjęcia działań przez Policję i inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy osiedla Ostrobramska, burmistrzowie dzielnicy Praga-Południe, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej oraz delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Praga-Południe.

Podczas debaty policjanci omówili stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Rejonowej Warszawa VII oraz przedstawili informacje na temat skali i kategorii naruszeń przepisów prawa, które miały miejsce w roku bieżącym. Przedstawiciele Straży Miejskiej również przybliżyli zadania, z którymi spotykają się na terenie dzielnicy w codziennej pracy, podejmowane interwencje oraz ich wyniki.

Następnie głos zabrali mieszkańcy, którzy zadawali pytania, przekazywali swoje uwagi i spostrzeżenia oraz wskazywali newralgiczne punkty, w których istnieją zagrożenia. Na zadawane pytania i wątpliwości mieszkańców odpowiadali przedstawiciele poszczególnych służb.

W trakcie debaty najwięcej uwagi poświęcono:

  • bezpieczeństwu w ruchu drogowym przy ul. Łukowskiej,
  • niewłaściwemu parkowaniu pojazdów,
  • jeżdżeniu po osiedlowych uliczkach z nadmierną prędkością,
  • zakłócaniu ciszy nocnej,
  • spożywaniu alkoholu przez grupy osób,
  • braku zachowania właściwych zasad przy trzymaniu zwierząt przez właścicieli czworonogów.

Dzięki otwartym spotkaniom samorządu, służb i mieszkańców wspólnie zostaną wypracowane metody eliminowania występujących zagrożeń, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Praga-Południe.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w dyskusji. Jednocześnie serdeczne podziękowania kierujemy do władz SM „Ostrobramska" oraz Kierownika Klubu „RELAX” za pomoc w organizacji debaty.

Zobacz galerię (3 zdjęć)