null

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na Saskiej Kępie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mieszkańcy na debacie o bezpieczeństwie.
Mieszkańcy na debacie o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK

29 czerwca br. o godz. 18.00 w Domu Kultury ORION Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ATEŃSKA przy ul. Egipskiej 7 odbyła się debata społeczna, której tematem było bezpieczeństwo na Saskiej Kępie.

Celem spotkania było zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa lokalnej społeczności, wymagających podjęcia działań przez Policję i inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa.  

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy osiedla, burmistrz dzielnicy Praga-Południe, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej oraz delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Praga-Południe.

Podczas debaty policjanci omówili stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Rejonowej Warszawa VII oraz przedstawili informacje na temat skali i kategorii naruszeń przepisów prawa, które miały miejsce w roku bieżącym.

Przedstawiciele Straży Miejskiej również przybliżyli zadania, z którymi spotykają się na terenie dzielnicy w codziennej pracy, podejmowane interwencje oraz ich wyniki.

Następnie głos zabrali mieszkańcy, którzy zadawali pytania, przekazywali swoje uwagi i spostrzeżenia oraz wskazywali newralgiczne punkty, w których istnieją zagrożenia. Na zadawane pytania i wątpliwości mieszkańców odpowiadali przedstawiciele poszczególnych służb.

Dzięki otwartym spotkaniom samorządu, służb i mieszkańców wspólnie zostaną wypracowane metody eliminowania występujących zagrożeń, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Praga-Południe.

Jednocześnie serdeczne podziękowania kierujemy do władz SBM „Ateńska" za pomoc w organizacji debaty.