null

Debata społeczna o bezpieczeństwie na Mokotowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata społeczna o bezpieczeństwie na Mokotowie. Fot. BBiZK
Debata społeczna o bezpieczeństwie na Mokotowie. Fot. BBiZK

29 października br. z inicjatywy Komisariatu Policji Warszawa Wilanów i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Mokotów oraz II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy odbyła się debata z mieszkańcami i przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Arbuzowa. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Podczas spotkania przedstawiciel delegatury zapoznał uczestników spotkania z zadaniami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawił cel założenia programu „Bezpieczne Osiedle”. Następnie Komendant Komisariatu Wilanów, jako moderator spotkania oraz Naczelnik II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przekazali uczestnikom spotkania informacje nt. zdarzeń i podjętych interwencji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa”. Dodatkowo omówiona została metoda wyłudzenia pieniędzy „Na policjanta”. Uczestnikom przypomniano również, że w sytuacjach gdzie widzą, że jest popełniane wykroczenie lub przestępstwo bezpośrednio dzwonili na numer alarmowy 112.

Głównymi problemami, jakie zgłaszali uczestnicy debaty były zdarzenia związane z zakłócaniem porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz zakłócanie miru domowego mieszkańcom przez osoby urządzające nocne imprezy alkoholowe, niszczenie mienia, zaśmiecanie terenu oraz brak miejsc parkingowych i oznakowania poszczególnych dróg w dzielnicy. Mieszkańcy mogli się dowiedzieć, że zgłoszenia o zakłócaniu porządku publicznego, które wpływają do delegatury BBiZK na bieżąco przekazywane są do Policji i Straży Miejskiej. Skutkuje to podjęciem działań poprzez właściwą dyslokację służb patrolowo-interwencyjnych oraz kierowaniem patroli ponadnormatywnych w rejony osiedli, na których dochodzi do ww. nieprawidłowości.

Przedstawione problemy zostały omówione wspólnie z mieszkańcami, a funkcjonariusze poszczególnych służb zapewnili, iż podejmą adekwatne działania zmierzające do ograniczenia i eliminacji występujących nieprawidłowości. w przestrzeni publicznej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.