null

Debata społeczna o bezpieczeństwie w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata społeczna o bezpieczeństwie w Rembertowie. Sala Domu Kultury Wygoda. Za stołem siedzą przedstawiciele policji i straży miejskiej. Na krzesłach siedzą mieszkańcy.
Przedstawiciele policji i straży miejskiej omawiają stan bezpieczeństwa na osiedlu Kawęczyn-Wygoda. Fot. BBiZK

13 czerwca 2022 r. w domu Kultury Wygoda przy ul. Koniecpolskiej 14 odbyła się debata społeczna poświęcona problematyce bezpieczeństwa na terenie osiedla Kawęczyn-Wygoda.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Komisariatu Policji Warszawa Rembertów, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, VII Oddziałuj Terenowego Straży Miejskiej, przedstawiciel delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Burmistrza oraz radni dzielnicy Rembertów.

Podczas spotkania przedstawiciele policji i straży miejskiej omówili stan bezpieczeństwa na osiedlu Kawęczyn-Wygoda z podziałem na kategorie zgłoszonych przestępstw i wykroczeń oraz liczby podejmowanych interwencji w bieżącym roku, które miały miejsce na osiedlu.

Po prezentacji służb mundurowych, głos w dyskusji zabrali mieszkańcy, którzy mieli liczne pytania i spostrzeżenia związane z możliwością poprawy bezpieczeństwa. Zdecydowana większość uwag dotyczyła ruchu drogowego na osiedlowych ulicach, w tym przekraczania prędkości, nieprawidłowego parkowania czy nie ustępowania pierwszeństwa pieszym oraz przejazdu pojazdów ciężarowych bez wymaganych zezwoleń. Na część pytań mieszańców w sprawach dotyczących stanu infrastruktury i możliwości poprawy oznakowania na ulicach odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów.

Debaty społeczne są ważnym elementem kontaktu pomiędzy mieszkańcami, a służbami i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa. Konstruktywne dyskusje i wymiany spostrzeżeń, umożliwiają wspólne wypracowanie metod eliminowania występujących zagrożeń, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.

Debata społeczna o bezpieczeństwie w Rembertowie. Sala Domu Kultury Wygoda z zewnątrz. Radiowóz policyjny przed budynkiem.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Debata społeczna o bezpieczeństwie w Rembertowie. Sala Domu Kultury Wygoda. Za stołem siedzą przedstawiciele policji i straży miejskiej. Na krzesłach siedzą mieszkańcy.
Debata społeczna o bezpieczeństwie w Rembertowie. Sala Domu Kultury Wygoda. Za stołem siedzą przedstawiciele policji i straży miejskiej.
Debata społeczna o bezpieczeństwie w Rembertowie. Sala Domu Kultury Wygoda. Za stołem siedzą przedstawiciele policji i straży miejskiej. Na krzesłach siedzą mieszkańcy.
Debata społeczna o bezpieczeństwie w Rembertowie. Sala Domu Kultury Wygoda. Za stołem siedzą przedstawiciele policji i straży miejskiej. Na krzesłach siedzą mieszkańcy.