null

Debata społeczna w dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Debata społeczna w dzielnicy Wilanów.
BBiZK. Debata społeczna w dzielnicy Wilanów.

W ramach programu „Bezpieczne osiedle”, w dniu 30 maja br. odbyła się debata z administratorami i zarządcami nieruchomości usytuowanych w dzielnicy Wilanów. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Organizatorem przedsięwzięcia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, w tym miejscowi policjanci dzielnicowi, przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz funkcjonariusze II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kierownik Delegatury BBiZK Pan Waldemar Szagdaj, policjanci i strażnicy po kolei przedstawili prezentacje w zakresie danych statystycznych przestępstw i wykroczeń odnotowanych w dzielnicy. Omówiono również sposób działania sprawców przestępstw dokonujących oszustw metodami na „wnuczka”, „policjanta”, „agenta CBŚP”, czy „prokuratora”.  

Zaproszeni goście zadawali pytania oraz wskazali problemy nurtujące mieszkańców. Głównym zagadnieniem wymienianym przez uczestników dyskusji był brak miejsc parkingowych i związane z tym utrudnienia. Wszystkie wskazane problemy zostały odnotowane, a funkcjonariusze poszczególnych służb zapewnili, iż podejmą adekwatne działania zmierzające do ograniczenia i eliminacji czynów prawnie zabronionych.

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów przedstawił zgromadzonym wkład finansowy i rzeczowy Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. Omówił problematykę służb ponadnormatywnych policji finansowanych z budżetu miasta, mających istotny wpływ na zapewnienie porządku publicznego.

Prelegenci podkreślali konieczność bieżącego zgłaszania sytuacji budzących niepokój, dzwoniąc na numery alarmowe 986, 997, 112 oraz do Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.    

Debata społeczna w dzielnicy Wilanów. fot. BBiZK.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Debata społeczna w dzielnicy Wilanów. fot. BBiZK.
Debata społeczna w dzielnicy Wilanów. fot. BBiZK.
Debata społeczna w dzielnicy Wilanów. fot. BBiZK.
Debata społeczna w dzielnicy Wilanów. fot. BBiZK.