null

Debatowali o bezpieczeństwie Marysina Wawerskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
K. Brzezicka
K. Brzezicka. Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wawer zapoznał obecnych z aktualnym stanem bezpieczeństwa na osiedlu i w dzielnicy Wawer

9 marca br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu Marysina Wawerskiego.

W debacie wzięli udział mieszkańcy oraz przedstawiciele służb mundurowych i samorządu. W spotkaniu wzięli: udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Zdzisław Gójski, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wawer Robert Matusik, Kierownik Referatu Komunalnego II Straży Miejskiej m.st. Warszawy Mirosław Dąbrowski, Kierownik Zespołu Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer Mariusz Balbierz oraz Przewodniczący Rad Osiedli Marysin Wawerski Płd. Wiesław Leszko i Marysin Wawerski Płn. Marcin Woźniak. Komendant zapoznał obecnych z aktualnym stanem bezpieczeństwa na osiedlu i w dzielnicy Wawer oraz wskazał cele, jakie stawia sobie wawerska Policja w bieżącym roku. Podobnie Kierownik Referatu Komunalnego II - omówił działania Straży Miejskiej i zaprezentował zestawienia statystyczne interwencji podejmowanych w osiedlu. Po wystąpieniach prelegentów głos zabrali mieszkańcy, którzy zgłaszali problemy i pytali o bieżące sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Tematów do rozmów nie brakowało. Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości zamontowania na terenie osiedla kamer monitoringu wizyjnego, bezdomnych koczujących na klatkach schodowych, nocnych awantur, zbyt dużej liczby punktów sprzedających alkohol, zaśmiecania terenu osiedla, wyłudzania od starszych mieszkańców drobnych kwot oraz wyłudzania pieniędzy metodą „na wnuczka”. Ponadto podejmowano tematy dotyczące poruszania się po drogach i zagrożeń z tym związanych. Mieszkańcy prosili o zwrócenie uwagi na rowerzystów na chodnikach i rajdy motocyklowe oraz o częstsze patrole Policji. Rozmawiano również o infrastrukturze drogowej. Wskazano problem braku miejsc postojowych w centrum osiedla oraz inne miejsca, w których warto wprowadzić rozwiania podnoszące poziom bezpieczeństwa pieszych. Organizatorzy spotkania starali odpowiadać na każde pytanie wyczerpująco i merytorycznie. Nie zabrakło wzajemnych podziękowań i deklaracji dalszej współpracy.