null

Delegacja Norwegii w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Delegacja Norwegii w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Fot. BBiZK

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy odwiedzili przedstawiciele Norweskiego Dyrektoriatu Ochrony Ludności oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dyrektoriat Ochrony Ludności nadzoruje obronę cywilną w Norwegii, zajmując się oceną ryzyka i zagrożeń oraz zapewnia funkcjonowanie norweskiej Sieci Łączności Bezpieczeństwa Publicznego. Wizyta, była częścią programu realizowanego wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas spotkania omówiono założenia funkcjonalne Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, siatkę organizacyjną i zadaniową Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, przybliżając gościom rolę samorządowych struktur w krajowym systemie zarządzania kryzysowego. Omówiono też wyzwania z jakimi mierzy się samorząd Warszawy w związku z pandemią i jednocześnie ogromnym napływem ludności uchodźczej z Ukrainy.

Norwescy goście z uznaniem odnieśli się do zbudowanej funkcjonalności obiektu, posiadanych zasobów i narzędzi służących sprawnemu zarządzaniu, a także skali pomocy świadczonej na rzecz ludności ukraińskiej przez Warszawę, doceniając wysiłki władz Miasta oraz jego mieszkańców.