null

Dofinansowanie Straży Pożarnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, gościom i turystom stolicy samorząd warszawski od wielu lat corocznie ponosi znaczne nakłady finansowe na bezpośrednie wsparcie Państwowej Straży Pożarnej. W latach 1999-2021 na ten cel przekazano łącznie 184 654 286 zł.

W latach 2007-2021 Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowało Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy kwotą 122 420 136 zł, za którą:

Zakupiono lub dofinansowano m.in.:

 • samochody specjalistyczne, w tym m.in.:
  • żuraw samojezdny,
  • mobilne laboratorium rozpoznania skażeń CBRN,
  • 2 drabinopodnośniki,
  • 2 drabiny mechaniczne,
  • 11 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
  • 12 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
  • 2 samochody gaśnicze z autopompą,
  • ciężki samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem,
  • ciężki samochód pożarniczy wsparcia medycznego,
  • samochód pożarniczy wsparcia medycznego z wyposażeniem,
  • 13 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych,
  • 7 samochodów operacyjnych,
  • 7 samochodów techniczno-rozpoznawczych,
  • 9 lekkich samochodów kwatermistrzowskich,
  • 2 samochody pod zabudowę pojazdu ratownictwa wysokościowego oraz dowodzenia i łączności,
 • kontenery z wyposażeniem:
  • kwatermistrzowskim do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych z wyposażeniem dla 60 osób poszkodowanych,
  • oświetleniowym do oświetlenia terenu akcji ratowniczych wraz z nośnikiem kontenerowym,
  • proszkowym pod zabudowę agregatu proszkowego GP-3000 do gaszenia cieczy i gazów palnych,
  • przeciwpowodziowym,
  • dekontaminacyjnym,
  • do gaszenia/chłodzenia ogniw samochodów o napędzie elektrycznym,
 • 2 zestawy sprzętowe do akcji przeciwpowodziowych, składające się z:
  • 2 zautomatyzowanych ładowarek do piasku, agregatów zasilających, podajników taśmowych piasku,
  • minikoparki – do wykonywania prac ziemnych i wspierania obsługi urządzenia do napełniania worków z piaskiem,
  • 4 quadów z przyczepami,
 • 3 łodzie ratownicze,
 • skuter wodny,
 • 3 mobilne symulatory zagrożenia pożarowego - domki edukacyjne,
 • 55 aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • 3 namioty sztabowe z wyposażeniem,
 • 27 skokochronów,
 • 5 pomp pożarniczych,
 • 374 000 sztuk worków do piasku,
 • materiały medyczne do toreb medycznych.

Ponadto, sfinansowano lub dofinansowano m.in.:

 1. Budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 w dzielnicy Białołęka;
 2. Budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7 w dzielnicy Targówek;
 3. Rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej (zabytkowy budynek Warszawskiej Straży Ogniowej z 1878 roku) na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 w dzielnicy Praga-Północ;
 4. Budowę łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 w dzielnicy Praga-Północ;
 5. Budowę dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w JRG nr 13 przy ul. Strażackiej 141 w dzielnicy Rembertów;
 6. Budowę drogi dojazdowej do budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Chrościckiego 76 w dzielnicy Włochy;
 7. Przebudowę zaplecza technicznego KM PSP przy ul. Domaniewskiej 40 w dzielnicy Mokotów;
 8. Przebudowę stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania ich do wymogów ochrony środowiska;
 9. Modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w dzielnicy Śródmieście;
 10. Remont strażnicy JRG nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91 w dzielnicy Bielany;
 11. Remont strażnicy JRG nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w dzielnicy Bemowo.
 12. Modernizację placu manewrowego w JRG nr 6;
 13. Wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i sprzętu specjalistycznego, naprawę i konserwację sprzętu specjalistycznego;
 14. 3 592 dodatkowe 24h dyżury strażaków.
Łódź ratownicza.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy.
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy.