null

Działania Warszawy w czasie epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent Rafał Trzaskowski podczas konferencji o działaniach Warszawy w czasie epidemii, fot. R. Motyl
Prezydent Rafał Trzaskowski podczas konferencji o działaniach Warszawy w czasie epidemii, fot. R. Motyl

Od początku wybuchu pandemii koronawirusa podjęliśmy szereg działań, aby zadbać o osoby najbardziej narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Przeznaczyliśmy ponad 80 mln zł na przygotowanie miasta do walki z epidemią, w tym ponad 35 mln zł na miejską służbę zdrowia.

Warszawa wspiera seniorów podczas epidemii

– W miniony piątek rząd ogłosił budowę systemu pomocy seniorom, a my w Warszawie od początku epidemii skupiliśmy się na tym, aby zadbać o osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg koronawirusa – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. ­– We współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami stworzyliśmy system pomocy „Warszawa Wspiera", który od kwietnia działa we wszystkich dzielnicach miasta. W ten sposób pomagamy osobom starszym i potrzebującym, które przebywają w dobrowolnej izolacji – mówi prezydent.

W ramach systemu „Warszawa Wspiera w każdej z dzielnic miasta działają zespoły złożone z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej i lokalnych organizacji pozarządowych oraz ich wolontariuszy. Wszystkie te osoby są wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. Zespoły docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których np. robią zakupy żywności, leków na receptę, środków higienicznych czy wynoszą śmieci. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne, które dla osób przebywających w izolacji ma równie istotne znaczenie, jak dostawy niezbędnych produktów.

Z takich samych form pomocy w ramach systemu „Warszawa Wspiera” mogą również korzystać osoby przebywające na kwarantannie. Systemem wsparcia „Warszawa wspiera” jest obecnie objętych ponad 600 osób, z pomocy skorzystało łącznie blisko 1,5 tys. mieszkańców.

Kontakt z dzielnicowymi zespołami „Warszawa Wspiera”

Przeprowadziliśmy również kampanię #pomocsąsiedzka, która zachęcała  mieszkańców do organizowania we własnym zakresie pomocy sąsiedzkiej.

Aby przeciwdziałać izolacji społecznej, uruchomiliśmy telefon zaufania i wsparcia psychologicznego dla osób starszych i samotnych. Specjalna infolinia działa pod numerem 22 635 09 54.

Opiekujemy się powstańcami warszawskimi

Chociaż Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty do odwołania,   pracownicy i wolontariusze operatora placówki - Stowarzyszenia Monopol Warszawski -rozwożą do domów powstańców obiady i kanapki. Opiekunowie pytają o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.

Z kolei Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i – w razie potrzeby – przekazują informacje odpowiednim służbom.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Prezydent Trzaskowski: – Decyzja rządu o włączeniu ośrodków pomocy społecznej do uruchomionego dopiero teraz państwowego programu pomocy dla seniorów nie była z nami uzgadniana. Premier ogłosił, że seniorzy nie powinni wychodzić z domu i mogą kierować prośbę o pomoc do miejskich ośrodków pomocy społecznej. Na tę chwilę nie mamy informacji i wiedzy jak to ma wyglądać. Obawiamy się również czy w takiej skali ośrodki pomocy społecznej w ogóle to udźwigną?

Warto w tym miejscu dodać, że Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, które działają w dzielnicach, udzieliły wsparcia blisko 8 tys. osobom objętym kwarantanną oraz blisko 27 tys. mieszkańcom z grupy ryzyka, w tym osobom starszym, samotnym, z niepełnosprawnościami, które są narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci COVID-19. Wsparcie MOPS obejmowało: pomoc żywnościową, pomoc psychologiczną, pomoc w zakresie wykupienia leków i wyrzucania odpadów komunalnych. 

Ośrodki pomocy społecznej we współpracy z dzielnicowymi zespołami „Warszawa Wspiera” dostarczają również darmowe posiłki dla potrzebujących seniorów. Z tej formy pomocy mogą skorzystać również inne osoby i rodziny wymagające wsparcia. Każda racja żywnościowa zawiera 10 kg produktów, które wystarczają do przygotowania trzech posiłków dziennie przez tydzień dla jednej osoby oraz jadłospis opracowany przez dietetyka. Ośrodki zamówiły łącznie niemal 2 tys. racji żywnościowych przeznaczonych dla osób samotnych, starszych i rodzin.

Zakupy Warszawy w związku z COVID-19 – służba zdrowia

Od początku epidemii wydaliśmy blisko 80 mln zł, z czego ponad 35 mln zł na zakup sprzętu i środków do walki z koronawirusem.

– Pieniądze i środki ochrony osobistej przekazane przez rząd zaspokoiły tylko część potrzeb warszawskich placówek. Na potrzeby przeciwdziałania zakażeniom, z rezerwy kryzysowej miasta, został kupiony potrzebny sprzęt i aparatura – mówi Rafał Trzaskowski. – Warszawa kupiła za blisko 25 mln zł między innymi 30 stanowisk do intensywnej opieki medycznej złożonych z respiratorów, kardiogramów do podtrzymywania życia oraz 10 urządzeń do dezynfekcji. Zakupy masek, gogli, przyłbic, masek, fartuchów i rękawic idą w miliony sztuk. Przypomnę również, że decyzją wojewody mazowieckiego obecnie cztery miejskie szpitale, tj. Wolski, Grochowski, Czerniakowski i Bielański, zostały włączone do poziomu II i zabezpieczają miejsca dla pacjentów covidowych - dodaje prezydent.

W pozostałych miejskich szpitalach znajdują się izolatki dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19,a w SOR obowiązują wytyczne Ministerstwa Zdrowia - każda osoba ma pobierany wymaz pod kątem COVID-19.

Z rezerwy kryzysowej miasta przeznaczyliśmy również 1,6 mln zł na kontenery medyczne, które trafią do szpitali Wolskiego i Bielańskiego, co pozwoli na usprawnienie izolacji i obserwacji potencjalnie zakażonych osób. Kontenery medyczne, dzięki którym poprawią się również warunki przyjęcia pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych, zostały już zamówione i powinny zacząć funkcjonować na przełomie listopada i grudnia.

Ponadto, pracownicy szpitali i pogotowia, placówek medycznych, domów opieki społecznej, sanepidu, NFZ oraz inni, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem, zostali zwolnieni z opłat za parkowanie zlokalizowane na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN).

Warszawa uruchomiła punkty wymazowe dla mieszkańców

Ze względy na rosnącą liczbę zakażeń, utworzyliśmy punkty wymazowe, które działają na terenie miasta – 15 z punktów pobrań uruchomiliśmy w miejskich przychodniach, z czego dziewięć z nich to punkty mobilne, które działają w formule drive thru. Dzięki temu pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu mogą wykonywać bezpłatne testy pod kątem zakażenia koronawirusem. Badania finansuje NFZ. Mieszkańcy mogą wykonywać testy w dowolnie wybranej placówce. Co ważne, staramy się zarówno zwiększyć liczbę punktów wymazowych, ale również wydłużyć ich godziny działania. Wystąpiliśmy też do NFZ, aby włączył podmioty niepubliczne do uruchomienia kolejnych punktów testowania pod katem zakażenia COVID-19.

Finansujemy szczepienia przeciw grypie

Prezydent Trzaskowski: – Cały czas apelujemy do rządu o jak najszybsze sprowadzenie do kraju szczepionek. Pisaliśmy w tej sprawie do Ministra Zdrowia. Jako miasto jesteśmy gotowi sfinansować bezpłatne szczepienia dla ponad 100 tys. mieszańców najbardziej narażonych na zakażenie – seniorów, ciężarnych kobiet, małych dzieci, pracowników miejskich szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej.

Mimo trudności z zakupem szczepionek, z finansowanych przez miasto szczepień dla seniorów skorzystało ponad 30 tys. osób powyżej 65 r.ż., czyli ponad 60 proc. z seniorów, których planujemy zaszczepić w tym sezonie grypowym.

Na początku września podjęliśmy decyzje o zakupie szczepionek przeciwko grypie dla wszystkich chętnych nauczycieli i pracowników administracji oświatowych.

Sytuacja w miejskich szkołach i przedszkolach

Od 19 października, po wprowadzeniu w Warszawie czerwonej strefy ostrzegawczej, 166 szkół ponadpodstawowych i blisko 80 tys. uczniów pracuje w trybie zdalnym. Z kolei, od 26 października, po kolejnych obostrzeniach rządu - zdalnie uczą się też klasy 4-8 z 214 stołecznych podstawówek – łącznie blisko 77 tys. uczniów.

– Te zmiany wprowadzono zbyt późno. Było kilka rozwiązań do wyboru - można było od razu we wrześniu wprowadzić nauczanie hybrydowe albo przedłużyć wakacje i opóźnić rozpoczęcie roku szkolnego. Sugerowaliśmy to, ale nas nie wysłuchano. Teraz ta lawina nabrała rozpędu i pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa, COVID-19 dotarł już do naszych placówek oświatowych we wszystkich dzielnicach – podkreśla Rafał Trzaskowski.

Od 1 września odnotowano 325 zakażonych nauczycieli (z 200 szkół, przedszkoli i innych placówek, 652 przebywa aktualnie na kwarantannie, z czego 239 świadczy pracę zdalną).

Obecnie w Warszawie całkowicie zawieszone zostały zajęcia w 18 placówkach, a w kolejnych 49 - częściowo.

Z dnia na dzień pogarsza się sytuacja w miejskich przedszkolach - 60 nauczycieli jest zakażonych, 99 przebywa na kwarantannie. Obecnie w 10 placówkach są całkowicie zawieszone zajęcia, a w 20 - częściowo. Blisko 35 proc. przedszkolaków pozostaje w domach.

Prezydent  Trzaskowski: – Niestety, nasze apele o wprowadzenie obowiązkowych testów dla nauczycieli i uczniów z miejskich placówek oświatowych pozostających w trybie stacjonarnym i wracających z kwarantanny oraz apele o zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie szkół, uczniów i nauczycieli w komputery i laptopy - pozostają bez odpowiedzi. Pracownicy boją się o swoje zdrowie i życie. Liczba nauczycieli na L-4 wzrosła już do ponad 3 tys.

Z powodu braku na rynku dostępnych szczepionek, do dziś udało się kupić jedynie 11 proc. (1415 sztuk) szczepionek przeciwko grypie sezonowej dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty.

–  Potrzebujemy 17 tys. komputerów dla uczniów, a państwo na razie przekazało nam środki na zakup 183. To cały komentarz do przygotowania edukacji zdalnej przez rząd i MEN. Ale działamy i robimy co możemy – podkreśla Rafał Trzaskowski.

Zadbaliśmy o sprzęt komputerowy (zakupy i wypożyczenia) dla 5 tys. nauczycieli i uczniów. Budujemy platformę eduwarszawa.pl. Już 200 szkół oraz 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych może korzystać z Office365. To oznacza, że konta na platformie eduwarszawa.pl ma już ponad 100 tys. warszawskich uczniów, kolejne szkoły zostaną przyłączone. Podnosimy również kompetencje cyfrowe naszych nauczycieli – od maja trwają szkolenia dla 3,5 tys. z nich. 

– Opublikowane w ubiegły piątek rozporządzenie, przygotowane jak zwykle bez konsultacji, po raz kolejny obarczone jest niejednoznacznymi wytycznymi i wprowadza chaos. Dotyczy to m.in. organizacji zajęć w klasach I-III w szkołach podstawowych – mówi prezydent.

W przypadku szkół ponadpodstawowych od 24 października zrezygnowano z kształcenia sportowego i treningów w klasach sportowych, pozwalając równocześnie dzieciom z klas I-III szkół podstawowych na korzystanie z basenów – lub rząd zapomniał  wpisać to do rozporządzenia.

Nie uregulowano kwestii pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku z przejściem większości szkół na pracę zdalną. Nie uregulowano też kwestii świetlic.  Nie wiemy czy uczniowie np. klas IV korzystający ze świetlicy, a skierowani decyzją rządu do nauki zdalnej, mogą z niej korzystać.

– Te i inne wątpliwości pokazują, że nie ma i nie było żadnego planu, żadnych scenariuszy działań. Dyrektorzy szkół i samorządy są nadal zaskakiwani wytycznymi z dnia na dzień. To niepoważne, lekceważące, a przede wszystkim nieodpowiedzialne – dodaje prezydent.

Komunikacja miejska

Na trasy wyjeżdżają wszystkie pojazdy, tj. 1560 autobusów (co oznacza więcej o ok. 40-50 autobusów w porannym szczycie niż zwykle), 425 tramwajów (więcej o 8 tramwajów), 20 pociągów SKM, 54 pociągi metra.

– Już od soboty, 17 października, uruchomiliśmy w Warszawie specjalne linie cmentarne. Apelujemy do mieszkańców o zaplanowanie wizyt na cmentarzach nie tylko 1 listopada. Można odwiedzić groby bliskich w innych dniach – podkreśla prezydent Trzaskowski.

Warszawa uruchomiła też trzy specjalne ekspresowe linie cmentarne - autobusy pojadą na cmentarze Północny i Bródnowski. To nowość w organizacji specjalnej komunikacji na święto Wszystkich Świętych.

Prowadzimy również stałe obserwacje ręczne i automatyczne, które pozwalają nam reagować na bieżąco na sytuację w komunikacji miejskiej. Obserwatorzy, którzy pracują w blisko 100 punktach w całym mieście (na kluczowych przystankach i węzłach przesiadkowych, które są rotacyjnie zmieniane), korzystają z aplikacji na smartfony przygotowanej w Zarządzie Transportu Miejskiego. Dzięki temu dane od obserwatorów na bieżąco trafiają do ZTM, gdzie są analizowane razem z danymi ze zliczarek z autobusów, tramwajów czy metra.  W zeszłym tygodniu sprawdziliśmy w sumie (pomiary ręczne): 

- 126 punktów w dni robocze w porannym szczycie;

- 124 punkty w dni robocze w popołudniowym szczycie;

- oraz 30 punktów w sobotę i  11 w niedzielę (głównie w okolicach cmentarzy).

W tym czasie wykonano również blisko 40 tys. obserwacji ręcznych, stwierdzając niecałe
2 proc. przepełnień. Pomiary ręczne objęły wszystkie trakcje z wyjątkiem metra.

Obserwujemy także zmniejszenie się liczby osób korzystających ze środków Warszawskiego Transportu Publicznego. Porównując tydzień 19-25.10 do tygodnia 12-18.10 można zauważyć, że:

- liczba wejść do metra spadła o 18 proc.,

- liczba wejść do autobusów operatorów prywatnych spadła o 13 proc.,

- liczba aktywacji biletów spadła o 15 proc.,

- liczba sprzedanych biletów spadła o 20 proc..