null

Dzieci ratowały dzieci – ćwiczenia „Crash 2018”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa ratowników udzielająca pierwszej pomocy poszkodowanym.

Scenariusz ćwiczeń był opracowany wcześniej niż wypadek, jaki miał miejsce w zeszłym tygodniu na zakopiance  mówiła podczas ćwiczeń Ewa Gawor, dyrektorka Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Ale jak widać w realnym życiu wydarzyła się katastrofa, w której tak jak w przypadku naszych ćwiczeń, ofiarami były dzieci, którym pierwszej pomocy udzielały ich rówieśnicy.

Poszkodowane zostały 52 osoby, głównie dzieci z autokaru, który według scenariusza podczas zderzenia z samochodem osobowym przewrócił się na bok. Uwięzieni w swoich pojazdach, których jeden zapalił się, zostali także dorośli. Uczestnicy ćwiczeń nie znali scenariusza, musieli reagować i podejmować decyzje na bieżąco. Zamysłem organizatorów było jak największe urealnienia zdarzenia.

Pomocy ofiarom z autokaru udzielili uczniowie – wezwali pomoc dzwoniąc pod numer 112, zabezpieczyli miejsce wypadku oraz zajęli się rannymi kolegami. 

Życie pokazuje, jak ważnym jest, aby uczniowie byli szkoleni z zasad pierwszej pomocy, byli zaznajamiani ze stresem i nie bali się ratować komuś zdrowia czy życia – podkreśliła Ewa Gawor.

Pierwsze działania dzieci szybko wsparły wezwane służby. Ofiary zostały poddane triaszowi: 20 osób zakwalifikowano do grupy czerwonej, 11 – żółtej, 19 – zielonej. Ofiar śmiertelnych nie było.

„Pomagam – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”

Ćwiczenia „Crash 2018” były częścią projektu edukacyjnego „Pomagam – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”, realizowanego przez m.st. Warszawy z udziałem Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Projekt obejmował przeszkolenie kilkudziesięciu uczniów Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w zakresie szeroko rozumianej pierwszej pomocy (zajęcia trwały przez cały semestr letni, obejmując część teoretyczną, w tym zajęcia z psychologiem m.in. z zakresu stresu pourazowego, praktyczną oraz warsztatową).

Ćwiczenia 13 czerwca były więc testem zdobytych przez uczniów umiejętności i jednocześnie sprawdzeniem ich predyspozycji psychicznych do prawidłowego reagowania w warunkach kryzysowych. Wszystkie dzieci miały zgodę rodziców na udział w ćwiczeniach.

Oprócz uczniów w ćwiczeniach udział wzięły m.in. jednostki ratowniczo-gaśnicze  PSP nr 5 i 8, Grupa Ratownicza PCK Warszawa, Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym, Pogotowie Ratunkowe i Zespół Ratownictwa Medycznego „Meditrans” oraz Policja.

Akcja ratownicza podczas ćwiczenia „Crash 2018”.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Akcja ratownicza podczas ćwiczenia „Crash 2018”.
Akcja ratownicza podczas ćwiczenia „Crash 2018”.
Akcja ratownicza podczas ćwiczenia „Crash 2018”.
Akcja ratownicza podczas ćwiczenia „Crash 2018”.