null

Dziki w mieście – zalecenia dla mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzik.

Wiosna to okres, kiedy dziki się rozmnażają, lochy prowadzą młode. Jest to również czas, kiedy mieszkańcy Warszawy zgłaszają nam wiele przypadków obecności dzików, zniszczeń – zwłaszcza w ogrodach, trawnikach – oraz poczucie zagrożenia bezpieczeństwa.

Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Lasów Miejskich w pierwszym kwartale 2021 roku jest prawie trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Przyczyny sytuacji

Liczebność populacji dzików szacowana jest na około 1000-1500 sztuk i określana jest na podstawie obserwacji pracowników terenowych Lasów Miejskich. Wzrost częstotliwości spotkań z dzikami wynika z różnych przyczyn. Populacja dzików bytująca w mieście jest bardzo liczna, co wynika z dużej dostępności pożywienia poza terenami leśnymi (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki, nieużytki, itp.). Do tego dochodzą korzystne warunki klimatyczne i brak zagrożeń środowiskowych.

Dodatkowo dziki swobodnie przemieszczają się w obrębie miasta, a także pomiędzy stolicą i gminami sąsiednimi. Teren ich żerowania jest często znacznie oddalony od miejsca ich bytowania, a w wielu rejonach pojawiają się okresowo.

Obecność dzików w środowisku naturalnym jest bardzo korzystna, jednak powodują sporo zamieszania, gdy docierają w głąb miasta. Dzięki wysokiej inteligencji radzą sobie dobrze z rozmaitymi przeszkodami oraz łatwo dostosowują swój tryb życia do nas, ludzi.

Zalecenia

Przypominamy, że chcąc uniknąć spotkań z dzikami:

  • należy utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości,
  • nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być zamykane, aby dzik nie mógł się do nich dostać i nie wyczuł zapachu pożywienia.

Natomiast, gdy dojdzie do spotkania z dzikiem:

  • w momencie, gdy zauważymy dzika (a gdy on nas nie zauważył) należy oddalić się, nie wykonując gwałtownych ruchów,
  • nie należy uciekać, ponieważ może to sprowokować zwierzę do ataku,
  • nie wolno głaskać, karmić, podchodzić do dzika, który sprawia wrażenie zwierzęcia oswojonego, ale w dalszym ciągu może być niebezpieczny.

Dodatkowo:

  • przebywając z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy – obecność psa oraz sprowokowanie dzika może poskutkować śmiertelnym atakiem na psa,
  • należy zachować szczególną ostrożność w miejscach bytowania dzików - poznasz je po zrytym terenie.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem jakiejkolwiek zwierzyny dziko żyjącej prosimy o kontakt z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod nr tel. 600-020-746 lub 600-020-747, które są czynne całą dobę. Można też zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.