null

Edukacja dla bezpieczeństwa na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 15 stycznia w klubokawiarni Praskiej Fundacji A.R.T przy ul. Dąbrowszczaków 8, przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ oraz funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI spotkali się z młodzieżą w ramach „Edukacji dla bezpieczeństwa”.

Było to spotkanie otwarte, na którym poruszono następujące tematy: podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w odniesieniu do zagrożeń współczesnego świata, nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz budowanie poczucia własnej odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania (odpowiedzialność prawna nieletnich). Funkcjonariusze omówili zadania i rolę Policji oraz opowiedzieli o swojej codziennej pracy, co umożliwiło młodzieży zapoznanie się ze specyfiką tej służby oraz skonfrontowanie wyobrażeń o zawodzie policjanta z rzeczywistością.

Przedstawiciel Delegatury omówił organizację i zakres działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z podziałem na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz spraw obronnych.

W spotkaniu wzięło udział 30 dzieci.