null

Edukacja dla bezpieczeństwa - Policjanci z wizytą u najmłodszych mieszkańców Ursusa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kolorowa sala grupy przedszkolnej w tle, dzieci siedzą w kole na dywanie, a Policjant i Policjantka tłumaczą dzieciom zasady bezpieczeństwa.
Przedszkolaki na zajęciach o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK

W Publicznym Integracyjnym Przedszkolu Klub Malucha Siódme Niebo przy ulicy Orląt Lwowskich złożyli wizytę Policjanci oraz przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.

W spotkaniu uczestniczyły 3 różne grupy wiekowe. Podczas zajęć najmłodsi dowiedzieli się, jak rozpoznać policjanta i że ubranie jego nazywa się mundur. Dzieci uczyły się zasad przechodzenia przez pasy oraz dowiedziały się jak działa sygnalizacja świetlna. W najstarszej grupie rozmawiano o zasadach poruszania się na rowerach oraz potrzebie noszenia kasków rowerowych. Dzieci słuchały z dużą uwagą i skupieniem.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wytłumaczył dlaczego warto korzystać z kamizelki odblaskowej. Wszystkie dzieci dostały odblaski, zaś przedszkole otrzymało zestaw kamizelek odblaskowych, książeczki do kolorowania o tematyce związanej z bezpieczeństwem najmłodszych oraz kolorowanki z naklejkami dot. ważnych miejsc w Ursusie, a także gry Memory o Dzielnicy Ursus. Upominki zostały zapewnione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Urząd Dzielnicy Ursus.

Kolorowa sala grupy przedszkolnej w tle, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pokazuje dzieciom kamizelkę odblaskową i tłumaczy, dlatego należy nosić odblaski.